Strona główna BIP » Mapa serwisu
Menu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNIK - KARTY SPRAW
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (instrukcja obsługi, podstawa prawna)
MIASTO
RADA MIASTA
BURMISTRZ MIASTA
URZĄD MIASTA
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE I OPINIE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIEJSKA RADA SENIORÓW
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZIELONKA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE
ZAMIERZENIA I PROGRAMY
REJESTRY I EWIDENCJE
LOBBING
INFORMACJA PUBLICZNA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNE OSOBY PRAWNE
SPÓŁKI GMINNE
ZARZĄD OSIEDLA POLIGON
JEDNOSTKI POMOCNICZE
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJI 2018 - 2023 - PONOWNE
EKOPORTAL - informacje o środowisku i jego ochronie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PETYCJE
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020 - 2023
Moja Sprawa w Internecie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
SP ZOZ-MOZ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - PONOWNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY 2005
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2016 - 2019
NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana SIWZ dotycząca formularza ofertowego
» zawiadomienie o unieważnieniu konkursu
» Informacja z otwarcia ofert
» Zarządzenie nr 74/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
» Zarządzenie nr 73/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
Wiadomości:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PORADNIK - KARTY SPRAW
   WYŚWIETL WSZYSTKIE AKTUALNE KARTY SPRAW
   Biuro Obsługi Interesanta
   Biuro Zasobu Mieszkaniowego
   Wydział Finansowy
     Podatki
   Gospodarka Komunalna i Planowanie Przestrzenne
   Działalność gospodarcza
   Sprawy obywatelskie
   Urząd Stanu Cywilnego
   Sprawy społeczne
     2011 rok
     2012 rok
     2016 rok
   Infrastruktura, Zamówienia Publiczne i Transport
   Wydział Ochrony Środowiska

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (instrukcja obsługi, podstawa prawna)
   Podstawa Prawna BIP i zasady udostępniania informacji

MIASTO
   Herb Miasta Zielonka
   Statut Miasta Zielonka
   Dane podatkowe i statystyczne

RADA MIASTA
   Skład Rady Miasta
     Kadencja 2002 - 2006
     Kadencja 2006 - 2010
     Kadencja 2010 - 2014
     Kadencja 2014 - 2018
     Kadencja 2018 - 2023
   Komisje Rady Miasta
     Kadencja 2002 - 2006
     Komisja Inwestycji i Rozwoju Miasta
     Komisja Budżetu
     Komisja Spraw Społecznych
     Komisja Spraw Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
     Komisja Rewizyjna
     Komisja ds. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
     Komisja Statutowa
     Kadencja 2006 - 2010
     Komisja Rewizyjna
     Komisja Budżetu
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
     Komisja Inwestycji
     Kadencja 2010 - 2014
     Komisja Rewizyjna
     Komisja Budżetu
     Komisja Inwestycji,Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,Ochrony Środowiska ....
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
     Komisja Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
     Komisja Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
     Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta
     Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta
     Komisja, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
     Kadencja 2014 - 2018
     Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta
     Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu
     Komisja Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
     Komisja Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu
     Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ewidencji Gruntów
     Komisja Rewizyjna
     Komisja Doraźna
     Komisja Statutowa
     Kadencja 2018 - 2023
     Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu
     Komisja Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu
     Komisja Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
     Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta
     Komisja Rewizyjna
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
   Kluby Radnych
     Kadencja VII 2014 - 2018
   Dyżury Radnych Miasta
     V kadencja 2006 - 2010
     VI kadencja 2010 - 2014
     Dyżury radnych
     Dyżur Przewodniczącego Rady Miasta
     Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zielonka
     VII Kadencja 2014-2018
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miasta i Wiceprzewodniczącej Rady Miasta
     Dyżury Radnych
     VIII KADENCJA 2018 - 2023
     DYŻURY RADNYCH
     DYŻURY PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA
   Interpelacje i zapytania Radnych
     2018 r.
     2019 r.
     2020 r.
   Uchwały Rady Miasta
     Kadencja 2002 - 2006
     I Sesja
     II Sesja
     III Sesja
     IV Sesja
     V Sesja
     VI Sesja
     VII Sesja
     VIII Sesja
     IX Sesja
     X Sesja
     XI Sesja
     XII Sesja
     XIII Sesja
     XIV Sesja
     XV Sesja
     XVI Sesja
     XVII Sesja
     XVIII Sesja
     XIX Sesja
     XX Sesja
     XXI Sesja
     XXII Sesja
     XXIII Sesja
     XXIV Sesja
     XXV Sesja
     XXVI Sesja
     XXVII Sesja
     XXVIII Sesja
     XXIX Sesja
     XXX Sesja
     XXXI Sesja
     XXXII Sesja
     XXXIII Sesja
     XXXIV Sesja
     XXXV Sesja
     XXXVI Sesja
     XXXVII Sesja
     XXXVIII Sesja
     XXXIX Sesja
     XL Sesja
     XLI Sesja
     XLII Sesja
     XLIII Sesja
     XLIV Sesja
     XLV Sesja
     XLVI Sesja
     Kadencja 2006 - 2010
     I Sesja z dnia 24 listopada 2006 r.
     II Sesja z dnia 6 grudnia 2006 r.
     III Sesja z dnia 28 grudnia 2006 r.
     IV Sesja dnia 26 stycznia 2007 r.
     V Sesja z dnia 26 lutego 2007 r.
     VI Sesja z dnia 26 marca 2007 r.
     VII Sesja z dnia 23 kwietnia 2007 r.
     VIII Sesja z dnia 28 maja 2007 r.
     IX Sesja z dnia 25 czerwca 2007 r.
     X Sesja z dnia 30 lipca 2007 r.
     XI Sesja z dnia 27 sierpnia 2007 r.
     XII Sesja z dnia 24 września 2007 r.
     XIII Sesja z dnia 29 października 2007 r.
     XIV Sesja z dnia 26 listopada 2007 r.
     XV Sesja z dnia 20 grudnia 2007 r.
     XVI Sesja z dnia 28 stycznia 2008 r.
     XVII Sesja z dnia 7 lutego 2008 r.
     XVIII Sesja z dnia 6 marca 2008 r.
     XIX Sesja z dnia 31 marca 2008 r.
     XX Sesja z dnia 24 kwietnia 2008 r.
     XXI Sesja z dnia 20 maja 2008 r.
     XXII Sesja z dnia 03 czerwca 2008 r.
     XXIII Sesja z dnia 30 czerwca 2008 r.
     XXIV Sesja z dnia 25 sierpnia 2008 r.
     XXV Sesja z dnia 17 września 2008 r.
     XXVI Sesja z dnia 29 września 2008 r.
     XXVII Sesja z dnia 20 października 2008 r.
     XXVIII Sesja z dnia 28 października 2008 r.
     XXIX Sesja z dnia 24 listopada 2008 r.
     XXX Sesja z dnia 22 grudnia 2008 r.
     XXXI Sesja z dnia 30 stycznia 2009 r.
     XXXII Sesja z dnia 23 lutego 2009 r.
     XXXIII Sesja z dnia 30 marca 2009 r.
     XXXIV Sesja z dnia 27 kwietnia 2009 r.
     XXXV Sesja z dnia 25 maja 2009 r.
     XXXVI Sesja z dnia 22 czerwca 2009 r.
     XXXVII Sesja z dnia 21 lipca 2009 r.
     XXXVIII Sesja z dnia 31 sierpnia 2009 r.
     XXXIX Sesja z dnia 30 września 2009 r.
     XL Sesja z dnia 26 października 2009 r.
     XLI Sesja z dnia 30 listopada 2009 r.
     XLII Sesja z dnia 21 grudnia 2009 r.
     XLIII Sesja z dnia 25 stycznia 2010 r.
     XLIV Sesja z dnia 22 lutego 2010 r.
     XLV Sesja z dnia 22 marca 2010 r.
     XLVI Sesja z dnia 26 kwietnia 2010 r.
     XLVII Sesja z dnia 31 maja 2010 r.
     XLVIII Sesja z dnia 28 czerwca 2010 r.
     XLIX Sesja z dnia 26 lipca 2010 r.
     L Sesja z dnia 30 sierpnia 2010 r.
     LI Sesja z dnia 27 września 2010 r.
     LII Sesja z dnia 25 października 2010 r.
     Kadencja 2010 - 2014
     I Sesja z dnia 2 grudnia 2010r.
     II Sesja z dnia 13 grudnia 2010r.
     III Sesja z dnia 30 grudnia 2010 r.
     IV Sesja z dnia 31 stycznia 2011r.
     V Sesja z dnia 28 lutego 2011 r.
     VI Sesja z dnia 28 marca 2011 r.
     VII Sesja z dnia 26 kwietnia 2011 r.
     VIII Sesja z dnia 30 maja 2011r.
     IX Sesja z dnia 27 czerwca 2011r.
     X Sesja z dnia 19 lipca 2011r.
     XI Sesja z dnia 29 sierpnia 2011r.
     XII Sesja z dnia 26 września 2011 r.
     XIII Sesja z dnia 24 października 2011 r.
     XIV Sesja z dnia 28 listopada 2011
     XV Sesja z dnia 21 grudnia 2011 r.
     XVI Sesja z dnia 30 stycznia 2012 r.
     XVII Sesja z dnia 27 lutego 2012 r.
     XVIII Sesja z dnia 26 marca 2012r.
     XIX Sesja z dnia 26 kwietnia 2012r.
     XX Sesja z dnia 28 maja 2012r.
     XXI Sesja z dnia 26 czerwca 2012r.
     XXII Sesja z dnia 24 lipca 2012r.
     XXIII Sesja z dnia 30 sierpnia 2012 r.
     XXIV Sesja z dnia 27 września 2012r.
     XXV Sesja z dnia 29 października 2012 r.
     XXVI Sesja z dnia 29 listopada 2012r.
     XXVII Sesja z dnia 20 grudnia 2012r.
     XXVIII Sesja z dnia 24 stycznia 2013r.
     XXIX Sesja z dnia 28 lutego 2013r.
     XXX Sesja z dnia 27 marca 2013 r.
     XXXI Sesja z dnia 25 kwietnia 2013 r.
     XXXII Sesja z dnia 28 maja 2013 r.
     XXXIII Sesja z dnia 26 czerwca 2013 r.
     XXXIV Sesja z dnia 29 sierpnia 2013 r.
     XXXV Sesja z dnia 26 września 2013 r.
     XXXVI Sesja z dnia 30 października 2013 r.
     XXXVII Sesja z dnia 28 listopada 2013 r.
     XXXVIII Sesja z dnia 18 grudnia 2013 r.
     XXXIX Sesja z dnia 30 stycznia 2014 r.
     XL Sesja z dnia 20 lutego 2014 r.
     XLI Sesja z dnia 27 marca 2014 r.
     XLII Sesja z dnia 24 kwietnia 2014 r.
     XLIII Sesja z dnia 21 maja 2014 r.
     XLIV Sesja z dnia 29 maja 2014 r.
     XLV Sesja z dnia 24 czerwca 2014 r.
     XLVI Sesja z dnia 24 lipca 2014 r.
     XLVII Sesja z dnia 14 sierpnia 2014 r.
     XLVIII Sesja z dnia 28 sierpnia 2014 r.
     XLIX Sesja z dnia 30 września 2014 r.
     L Sesja z dnia 23 października 2014 r.
     LI Sesja z dnia 14 listopada 2014 r.
     Kadencja 2014 - 2018
     I Sesja z dnia 1 grudnia 2014 r.
     III Sesja z dnia 11 grudnia 2014 r.
     IV Sesja z dnia 19 grudnia 2014 r.
     V Sesja z dnia 22 stycznia 2015 r.
     VI Sesja z dnia 27 lutego 2015 r.
     VII Sesja z dnia 26 marca 2015 r.
     VIII Sesja z dnia 29 kwietnia 2015 r.
     IX Sesja z dnia 28 maja 2015 r.
     X Sesja z dnia 25 czerwca 2015 r.
     XI Sesja z dnia 30 lipca 2015 r.
     XII Sesja z dnia 27 sierpnia 2015 r.
     XIII Sesja z dnia 29 września 2015 r.
     XIV Sesja z dnia 15 października 2015 r.
     XV Sesja z dnia 29 października 2015 r.
     XVI Sesja z dnia 25 listopada 2015 r.
     XVII Sesja z dnia 21 grudnia 2015 r.
     XVIII Sesja z dnia 19 stycznia 2016 r.
     XIX Sesja z dnia 28 stycznia 2016 r.
     XX Sesja z dnia 25 lutego 2016 r.
     XXI Sesja z dnia 31 marca 2016 r.
     XXII Sesja z dnia 28 kwietnia 2016 r.
     XXIII Sesja z dnia 19 maja 2016 r.
     XXIV Sesja z dnia 30 czerwca 2016 r.
     XXV Sesja z dnia 25 sierpnia 2016 r.
     XXVI Sesja z dnia 12 września 2016 r.
     XXVII Sesja z dnia 29 września 2016 r.
     XXVIII Sesja z dnia 27 października 2016 r.
     XXIX Sesja z dnia 24 listopada 2016 r.
     XXX Sesja z dnia 22 grudnia 2016 r.
     XXXI Sesja z dnia 26 stycznia 2017 r.
     XXXII Sesja z dnia 23 lutego 2017 r.
     XXXIII Sesja z dnia 30 marca 2017 r.
     XXXIV Sesja z dnia 27 kwietnia 2017 r.
     XXXV Sesja z dnia 31 maja 2017 r.
     XXXVI Sesja z dnia 29 czerwca 2017 r.
     XXXVII Sesja z dnia 9 sierpnia 2017 r.
     XXXVIII Sesja z dnia 28 sierpnia 2017 r.
     XXXIX Sesja z dnia 28 września 2017 r.
     XL Sesja z dnia 26 października 2017 r.
     XLI Sesja z dnia 30 listopada 2017 r.
     XLII Sesja z dnia 20 grudnia 2017 r.
     XLIII Sesja z dnia 31 stycznia 2018 r.
     XLIV Sesja z dnia 28 lutego 2018 r.
     XLV Sesja z dnia 20 marca 2018 r.
     XLVI Sesja z dnia 28 marca 2018 r.
     XLVII Sesja z dnia 26 kwietnia 2018 r.
     XLVIII Sesja z dnia 29 maja 2018 r.
     XLIX Sesja z dnia 28 czerwca 2018 r.
     L Sesja z dnia 29 sierpnia 2018 r.
     LI Sesja z dnia 27 września 2018 r.
     LII Sesja z dnia 25 października 2018 r.
     LIII Sesja z dnia 16 listopada 2018 r.
     Kadencja 2018 - 2023
     I Sesja z dnia 21 listopada 2018 r.
     II Sesja z dnia 20 grudnia 2018 r.
     III Sesja z dnia 25 stycznia 2019 r.
     IV Sesja z dnia 28 lutego 2019 r.
     V Sesja z dnia 28 marca 2019 r.
     VI Sesja z dnia 26 kwietnia 2019 r.
     VII Sesja z dnia 30 maja 2019 r.
     VIII Sesja z dnia 27 czerwca 2019 r.
     IX Sesja z dnia 25 lipca 2019 r.
     X Sesja z dnia 29 sierpnia 2019 r.
     XI Sesja z dnia 27 września 2019 r.
     XII Sesja z dnia 31 października 2019
     XIII Sesja z dnia 28 listopada 2019 r.
     XIV Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 16.12.2019 r.
     XV Sesja z dnia 19 grudnia 2019 r.
     XVI Sesja Rady Miasta z dnia 10.01.2020 r.
     XVII Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2020 r.
     XVIII Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2020 r.
     XIX Sesja z dnia 16 marca 2020 r.
   Projekty uchwał
     VI Kadencja 2010 - 2014
     I SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     II SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     III SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     IV SESJA RADY MIASTA
     PROJEKT BUDŻETU 2011
     V SESJA RADY MIASTA
     VI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     VII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     VIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     IX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZIELONKA ZA 2010r.
     X SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XIV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     PROJEKT BUDŻETU NA 2012 rok
     XVI SESJA RADY MIASTA
     XVII SESJA RADY MIASTA
     XVIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZIELONKA ZA 2011r.
     XIX Sesja z dnia 26 kwietnia 2012r.
     XX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXII SESJA RADY MIASTA
     XXIII SESJA RADY MIASTA
     XXIV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     PROJEKT BUDŻETU 2013
     XXVI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXVII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXVIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXIX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXXI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXXII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXXIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXXIV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXXV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXXVI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     PROJEKT BUDŻETU 2014 r.
     XXXVII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXXVIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XXXIX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XL SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XLI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XLII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XLIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XLIV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XLV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XLVI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XLVII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XLVIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     XLIX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     L SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     LI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA
     VII Kadencja 2014 - 2018
     I SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 01.12.2014 r.
     II SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 8.12.2014 r.
     III SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 11.12.2014 r.
     IV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 19.12.2014 r.
     V SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 22.01.2015 r.
     VI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 27.02.2015 r.
     VII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA dniu 26.03.2015 r.
     VIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 29.04.2015 r.
     IX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28.05.2015 r.
     X SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 25.06.2015 r.
     XI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 30 lipca 2015 r.
     XII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w 27 sierpnia 2015 r.
     XIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 29 września 2015 r.
     XIV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 15 października 2015 r.
     XV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 29 października 2015 r.
     XVI SESJa RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 25 listopada 2015 r.
     XVII SESJA ADY MIASTA ZIELONKA w dniu 21 grudnia 2015 r.
     XVIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 19 stycznia 2016 r.
     XIX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28 stycznia 2016 r.
     XX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 25 lutego 2016 r.
     XXI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 31 marca 2016 r.
     XXII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28 kwietnia 2016 r.
     XXIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA dniu 19 maja 2016 r.
     XXIV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 30 czerwca 2016 r.
     XXV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 25 sierpnia 2016 r.
     XXVI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 12 września 2016 r.
     XXVII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 29 września 2016 r.
     XXVIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 27 października 2016 r.
     PROJEKT BUDŻETU NA 2017 r. + PROJEKT WPF NA LATA 2017 - 2022
     XXIX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 24 listopada 2016 r.
     XXX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r.
     XXXI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 26 stycznia 2017 r.
     XXXII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 23 lutego 2017 r.
     XXXIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 30 marca 2017 r.
     XXXIV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 27 kwietnia 217 r.
     XXXV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 31 maja 2017 r.
     XXXVI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 29 czerwca 2017 r.
     XXXVII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 9 sierpnia 2017 r.
     XXXVIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28 sierpnia 2017 r.
     XXXIX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28 września 2017 r.
     XL SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 26 października 2017 r.
     XLI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 30 listopada 2017 r.
     XLII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 20 grudnia 2017 r.
     XLIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 31 stycznia 2018 r.
     XLIV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28 lutego 2018 r.
     XLV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 20 marca 2018 r.
     XLVI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28 marca 2018 r.
     XLVII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 26 kwietnia 2018 r.
     XLVIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 29 maja 2018 r.
     XLIX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28 czerwca 2018 r.
     L SESJA RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 29 sierpnia 2018 r.
     LI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 27 września 2018 r.
     LII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 25 października 2018 r.
     LIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 16 listopada 2018 r.
     VIII Kadencja 2018 - 2023
     I SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 20 listopada 2018 r.
     II SESJA RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 20 grudnia 2018 r.
     III SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 25 stycznia 2019 r.
     IV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28 lutego 2019 r.
     V SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28 marca 2019 r.
     VI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 26 kwietnia 2019 r.
     VII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 30 maja 2019 r.
     VIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 27 czerwca 2019 r.
     IX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 25 lipca 2019 r.
     X SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 29 sierpnia 2019 r.
     XI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 27 września 2019 r.
     XII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 31 października 2019 r.
     XIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28 listopada 2019 r.
     XIV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 16 grudnia 2019 r.
     XV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 19 grudnia 2019 r.
     XVI Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 10 stycznia 2020 r.
     XVII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 30 stycznia 2020 r.
     XVIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 27 lutego 2020 r.
     XIX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 16 marca 2020 r.
     XX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 26 marca 2020 r.
   Głosowania z Sesji Rady Miasta
     I SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 20.11.2018 r. (kontynuowana 21.11.2018 r.)
     II SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 20.12.2018 r.
     III SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 25.01.2019 r.
     IV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28.02.2019 r.
     V SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 28.03.2019 r.
     VI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 26.04.2019 r
     VII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 30.05.2019 r.
     VIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 27.06.2019 r.
     IX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 25.07.2019 r.
     X SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 29.08.2019 r.
     XI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 27.09.2019 r.
     XII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 31.10.2019 r.
     XIII Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 28.11.2019
     XIV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 16.12.2019 r.
     XV SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 19.12.2019 r.
     XVI SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 10.01.2020 r.
     XVII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 30.01.2020 r.
     XVIII SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 27.02.2020 r.
     XIX SESJA RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 16.03.2020 r.
   Protokoły z Sesji Rady Miasta
     Kadencja 2002 - 2006
     Kadencja 2006 - 2010
     Kadencja 2010 - 2014
     Kadencja 2014 - 2018
     Kadencja 2018 - 2023
   Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej
     Kadencja 2002 - 2006
     2003
     2004
     2005
     2006
     Kadencja 2006 - 2010
     2006
     2007
     2008
     2009
     2010
     Kadencja 2010 - 2014
     2011r.
     2012r.
     2013 r.
     2014 r.
     Kadencja 2014 - 2018
     2015 r.
     2016 r.
     2017 r.
     2018 r.
     Kadencja 2018 - 2023
     2019 r.
   Projekty protokołów z Sesji Rady Miasta
     Kadencja 2014 - 2018
     I Sesja z dnia 1 grudnia 2014 r.
     II Sesja z dnia 8 grudnia 2014 r.
     III Sesja z dnia 11 grudnia 2014 r.
     IV Sesja z dnia 19 grudnia 2014 r.
     V Sesja z dnia 22 stycznia 2015 r.
     VI Sesja z dnia 27 lutego 2015 r.
     VII Sesja z dnia 26 marca 2015 r.
     VIII Sesja z dnia 29 kwietnia 2015 r.
     IX Sesja z dnia 28 maja 2015 r.
     X Sesja z dnia 25 czerwca 2015 r.
     XI Sesja z dnia 30 lipca 2015 r.
     XII Sesja z dnia 27 sierpnia 2015 r.
     XIII Sesja z dnia 29 września 2015 r.
     XIV Sesja z dnia 15 października 2015 r.
     XV Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015 r.
     XVI Sesji z dnia 25 listopada 2015 r.
     XVII Sesja z dnia 21 grudnia 2015 r.
     XVIII Sesja z dnia 19 stycznia 2016 r.
     XIX Sesja z dnia 28 stycznia 2016 r.
     XX Sesja z dnia 25 lutego 2016 r.
     XXI Sesji Rady Miasta Zielonka z 31 marca 2016 r
     XXII Sesja z dnia 28 kwietnia 2016 r.
     XXIII Sesja z dnia 19 maja 2016 r.
     XXIV Sesja z dnia 30 czerwca 2016 r.
     XXV Sesja z dnia 25 sierpnia 2016 r.
     XXVI Sesja z dnia 12 września 2016 r.
     XXVII Sesja z dnia 29 września 2016 r.
     XXVIII Sesja z dnia 27 października 2016 r.
     XXIX Sesja z dnia 24 listopada 2016 r.
     XXX Sesja z dnia 22 grudnia 2016 r.
     XXXI Sesja z 26 stycznia 2017 r.
     XXXII Sesja z dnia 23 lutego 2017 r.
     XXXIV Sesja z dnia 27 kwietnia 2017 r.
     XXXIII Sesja z dnia 30 marca 2017 r.
     XXXV Sesja z dnia 31 maja 2017 r.
     XXXVI Sesja z dnia 29 czerwca 2017 r.
     XXXVII Sesja z dnia 9 sierpnia 2017 r.
     XXXVIII Sesja z dnia 28 sierpnia 2017 r.
     XXXIX Sesja z dnia 28 września 2017 r.
     XL Sesja z dnia 26 października 2017 r.
     XLI Sesja z dnia 30 listopada 2017 r.
     XLII Sesja z dnia 20 grudnia 2017 r.
     XLIII Sesja z dnia31 stycznia 2018 r.
     XLIV Sesja z dnia 28 lutego 2018 r.
     XLV Sesja z dnia 20 marca 2018 r.
     XLVI Sesja z dnia 28 marca 2018 r.
     XLVII Sesja z dnia 26 kwietnia 2018 r.
     XLVIII Sesja z dia 28 maja 2018 r.
     XLIX Sesja z dnia 28 czerwca 2018 r.
     L Sesja z dnia 28 sierpnia 2018 r.
     .Kadencja 2010 - 2014
     I Sesja z dnia 2 grudnia 2010r.
     II Sesja z dnia 13 grudnia 2010 r.
     III Sesja z dnia 30 grudnia 2010r.
     IV Sesja z dnia 31 stycznia 2011 r.
     V Sesja z dnia 28 lutego 2011r.
     VI Sesja z dnia 28 marca 2011r.
     VII Sesja z dnia 26 kwietnia 2011r.
     VIII Sesja z dnia 30 maja 2011r.
     IX Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 27 czerwca 2011 r.
     X Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 19 lipca 2011 r.
     XI Sesja Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2011r.
     XII Sesja z dnia 26 września 2011 r.
     XIII Sesja z dnia 24 października 2011 r.
     XIV Sesja z dnia 28 listopada 2011 r.
     XV Sesja z dnia 21 grudnia 2011 r.
     XVI Sesja z dnia 30 stycznia 2012 r.
     XVII Sesja z dnia 27 lutego 2012r.
     XVIII Sesja z dnia 26 marca 2012 r.
     XIX Sesja z dnia 26 kwietnia 2012r.
     XX Sesja z dnia 28.05.2012 r.
     XXI Sesja z dnia 26 czerwca 2012 r.
     XXII Sesja z dnia 24 lipca 2012r.
     XXIII Sesja z dnia 30 sierpnia 2012 r.
     XXIV Sesja z dnia 27 września 2012
     XXV Sesja z dnia 29 października 2012 r.
     XXVI Sesja z dnia 29 listopada 2012 r.
     XXVII Sesja z dnia 20 grudnia 2012 r.
     XXVIII Sesja z dnia 24 stycznia 2013r.
     XXIX Sesja z dnia 28.02.2013 r.
     XXX Sesja z dnia 27 marca 2013 r.
     XXXI Sesja z dnia 25 kwietnia 2013 r.
     XXXII Sesja z dnia 28 maja 2013 r.
     XXXIII Sesja z dnia 26 czerwca 2013 r.
     XXXIV Sesja z dnia 29.08.2013 r.
     XXXV Sesja z dnia 26 września 2013 r.
     XXXVI Sesja z dnia 30 października 2013 r.
     XXXVII Sesja z dnia 28 listopada 2013 r.
     XXXVIII Sesja z dnia 18 grudnia 2013 r.
     XXXIX Sesja z dnia 30 stycznia 2014 r.
     XL Sesja z dnia 20 lutego 2014 r.
     XLI Sesja z dnia 27 marca 2014 r.
     XLII Sesja z dnia 24 kwietnia 2014 r.
     XLIII Sesja z dnia 21 maja 2014 r.
     XLIV Sesja z dnia 29 maja 2014 r.
     XLV Sesja z dnia 24 czerwca 2014 r.
     XLVI Sesja z dnia 24 lipca 2014 r.
     XLVII Sesja z dnia 14 sierpnia 2014 r.
     XLVIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.
     XLIX Sesja z dnia 30 września 2014 r.
     L Sesja z dnia 23 października 2014 r.
     LI Sesja z dnia 27 września 2018 r.
     LII Sesja z dnia 25 października 2018 r.
     Kadencja 2018 - 2023
     I Sesja w dniu 20.11.2018 r. (kontynuacja w dniu 21.11.2018 r.)
     II Sesja w dniu 20 grudnia 2018 r.
     III Sesja w dniu 25 stycznia 2019 r.
     IV Sesja w dnia 28 lutego 2019 r.
     V Sesja w dniu 28 marca 2019 r.
     VI Sesja w dniu 26 kwietnia 2019 r.
     VII Sesja w dniu 30 maja 2019 r.
     VIII Sesja w dniu 27 czerwca 2019 r.
     IX Sesja z dnia 25 lipca 2019 r.
     X Sesja z dnia 28 sierpnia 2019 r.
     XI Sesja w dniu 27 września 2019 r.
     XII Sesja w dniu 31.10.2019 r.
     XIV Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 16.12.2019 r.
     XV Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 19.12.2019 r.
     XVI Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 10.01.2020 r.
     XVII Sesja Rady Miasta Zielonka z dnia 30.01.2020 r.
     XVIII Sesja w dniu 27 lutego 2020 r.
   Nagrania z posiedzeń Sesji Rady Miasta
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych
     Sprawozdania za 2006 i 2004 r.
     Sprawozdania za 2007r.
     Sprawozdania za 2008r.
     Sprawozdanie za 2009r.
     Sprawozdania za 2010r.
     Sprawozdania za 2011r.
     Sprawozdania za 2012 r.
     Sprawozdania za 2013 r.
     Sprawozdania za 2014 r.
     Sprawozdania za 2015 r.
     Sprawozdania za 2016 r.
     Sprawozdania za 2018 r.
   Raport o stanie Miasta Zielonka
   Petycje
     2019 r.
     2020 r.

BURMISTRZ MIASTA
   Zarządzenia Burmistrza
     Rok 2002
     Rok 2003
     Rok 2004
     Rok 2005
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2010
     Rok 2011
     Rok 2012
     Rok 2013
     Rok 2014
     Rok 2015
     Rok 2016
     Rok 2017
     Rok 2018
     Rok 2019
     Rok 2020
   Sprawozdania z działalności Burmistrza
     Kadencja 2002 - 2006
     Kadencja 2006 - 2010
     Kadencja 2010 - 2014
     Kadencja 2014 - 2018
     Kadencja 2018 - 2023
   Przyjęcia interesantów
   Raport o stanie miasta

URZĄD MIASTA
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta
   Wydziały, adresy i telefony
     Burmistrz Miasta
     Zastępca Burmistrza
     Sekretarz Miasta
     Skarbnik Miasta
     Wydział Inwestycji, Zarządu Dróg i Zamówień Publicznych
     Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
     Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych
     Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
     Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
     Wydział Ochrony Środowiska
     Wydział Administracji i Informatyki
     Wydział Organizacyjno - Prawny
     Urząd Stanu Cywilnego
     Wydział Finansowy
     Wydział Spraw Społecznych
     Wydział Spraw Społecznych
     Wydział Prawny
     Samodzielne stanowisko pracy - audytor wewnętrzny
     Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
     Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
     Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej
     Samodzielne stanowisko ds. windykacji, egzekucji i współpracy z podmiotami zewn.
     Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych
   Dostęp do informacji publicznej
   Lista zatrudnionych osób
   Wolne stanowiska pracy

AUDYT WEWNĘTRZNY
   2011 ROK
   2012 ROK
   2016 ROK
   2018 ROK
   2019 ROK

KONTROLE I OPINIE
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
     RIO
     NIK
   2015 rok
   2016 rok
     Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
     Mazowiecki Urząd Wojewódzki
   2018 rok
     Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Rada Miasta Zielonka
     Kadencja 2010 - 2014
     Wojciech Bardowski
     Jadwiga Bartczak
     Kazimiera Chmielewska
     Robert Deska
     Ryszard Farbisz
     Leszek Gontarczuk
     Andrzej Marek Grodzki
     Wojciech Kietliński
     Bogdan Krysiński
     Danuta Kuczyńska
     Kazimierz Szałata
     Anna Szczerba
     Tadeusz Szklarski
     Waldemar Terlecki
     Maciej Włodarczyk
     Kadencja 2014 - 2018
     Jerzy Barbarski
     Wojciech Bardowski
     Jan Bąk
     Andrzej Marek Grodzki
     Bogdan Krysiński
     Sławomir Moczarski
     Joanna Nicole - Urbanowicz
     Renata Ochocińska
     Stefan Stefaniszyn
     Henryk Szczurowski
     Tadeusz Szklarski
     Tadeusz Tomczuk
     Gabriela Wiśniewska
     Maciej Włodarczyk
     Tomasz Wołujewicz
     Kadencja 2018 - 2023
     Anna Abramczyk
     Andrzej Marek Grodzki
     Łukasz Jagliński
     Ewa Kosińska
     Sławomir Moczarski
     Joanna Nicole - Urbanowicz
     Renata Ochocińska
     Tomasz Pieloszczyk
     Piotr Pietruszka
     Eryk Radziszewski
     Sebastian Słowik
     Tadeusz Szklarski
     Gabriela Wiśniewska
     Tomasz Wołujewicz
     Jadwiga Wójcik
   Burmistrz Miasta Zielonka
     Kadencja 2010 - 2014
     Kadencja 2014 - 2018
     Kadencja 2018 - 2023
   Zastępca Burmistrza Miasta Zielonka
     Kot Adam Marek Zastępca Burmistrza Miasta od 2011 - do 2019
     Robert Pomorski - Z-ca Burmistrza Miasta Zielonka - od 2019 r.
   Sekretarz Miasta Zielonka
     Jóźwiak Renata Sekretarz Miasta Zielonka od 2011 r.
   Skarbnik Miasta Zielonka
     Prucnal Irena Skarbnik Miasta Zielonka od 2011r.
   Kierownicy/Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych
     Szkoła Podstawowa nr 1
     Szkoła Podstawowa nr 2
     Szkoła Podstawowa nr 3
     Szkoła Podstawowa Nr 4
     Gimnazjum Miejskie
     Przedszkole Miejskie nr 3
     Przedszkole Miejskie nr 4
     Przedszkole Miejskie nr 5
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia
     Miejska Biblioteka Publiczna
     Ośrodek Kultury i Sportu
     Ośrodek Pomocy Społecznej
     Centrum Usług Wspólnych
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
     Leszek Florczak - Prezes PWIK w Zielonce Sp. z o.o.
     Janusz Lewicki - Prezes PWIK w Zielonce Sp. z o.o. od 2011 r. do 2019 r.
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zielonca Sp. z o.o.
     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o.o. - likwidator
     Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
     Maciaszek Helena Elżbieta
     Mościcka Grażyna
     Matusiak Grzegorz
     Dziuk Beata
     Muniak Olga
     Zych Renata
     Sekuła Anna
     Koc Sławomir
     Góralski Tomasz
     Sopińska Monika

MIEJSKA RADA SENIORÓW
   Posiedzenia
   Skład
   Komisje

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZIELONKA
   Statut
   Wybory do Rady
   Uchwały
   Protokoły z posiedzeń
   Sesje Młodzieżowej Rady Miasta

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
   Konkursy dla organizacji pozarządowych 2004 - 2020
     2004 rok
     Organizacja opieki nad matkami
     Kompleksowa opieka nad bezdomnymi mężczyznami
     Zorganizowanie w terminie ferii zimowych zajęć dla dzieci i młodzieży
     Prowadzenie amatorskiej sekcji sportowej dla dzieci i młodzieży
     Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zielonka
     2005 rok
     Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Zielonka w roku 2005
     Opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą nad chorymi
     Prowadzenie edukacji ekologicznej (03.2005)
     Zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej (03.2005)
     Zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zielonka (03.2005)
     Organizację działań na rzecz społeczeństwa lokalnego promującą ideę wolontariatu (03.2005)
     prowadzenie programu terapii ponadpodstawowej dla mieszkających w Zielonce osób uzależnionych i ich rodzin (maj 2005)
     Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zielonka (maj 2005)
     Zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla pochodzących z Zielonki kobiet z nieletnimi dziećmi (maj 2005)
     Zorganizowanie „Dnia zdrowego trybu życia” promującego trzeźwość 2005
     Zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zielonka 2005
     Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2005
     Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Zielonka w roku 2005 (czerwiec 2005)
     organizację działań na rzecz społeczeństwa lokalnego promującą ideę wolontariatu (czerwiec 2005)
     Zorganizowanie w terminie wakacyjnym zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zielonka pt. „Lato w mieście” (czerwiec 2005)
     Prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Zielonka (czerwiec 2005)
     Realizacja przedsięwzięcia kulturalnego na terenie Zielonki (czerwiec 2005)
     Zorganizowanie w Zielonce „Dnia sprzątania świata” (czerwiec 2005)
     Realizacja zadania promującego historię, kulturę i przyrodę Zielonki (czerwiec 2005)
     „Zorganizowanie „Dnia zdrowego trybu życia” promującego trzeźwość" 2005
     „prowadzenie programu terapii ponadpodstawowej dla mieszkających w Zielonce osób uzależnionych i ich rodzin” 2005
     Działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niewidomych (sierpień 2005)
     Zorganizowanie „Spotkania ze św. Mikołajem” dla dzieci objętych przez Gminę formami terapii profilaktycznej
     Zorganizowanie w Zielonce lodowiska dla dzieci i młodzieży z zapewnieniem opieki nad uczestnikami (listopad 2005)
     Zapewnienie w latach 2006-2008 opieki mieszkańcom Gminy Zielonka objętych domową opieką paliatywną (listopad 2005)
     Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci (listopad 2005)
     Prowadzenie amatorskiej sekcji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zielonka w latach 2006-2008 (listopad 2005)
     Zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla pochodzących z Zielonki kobiet z nieletnimi dziećmi w latach 2006-2008 (listopad 2005)
     Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Zielonka (listopad 2005)
     Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Zielonki w latach 2006-2008 (listopad 2005)
     Prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Zielonka w latach 2006-2008 (listopad 2005)
     Kompleksowa opieka nad bezdomnymi mężczyznami z terenu Gminy Zielonka, w szczególności dotkniętymi problemem uzależnień w latach 2006-2008 (listopad 2005)
     Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Zielonka w latach 2006-2008 (listopad 2005)
     2006 rok
     Instytucjonalne wspieranie ruchu pozarządowego w Zielonce w latach 2006-2008 (styczeń 2006)
     Organizacja działań wspierających ochronę zwierząt domowych na terenie Gminy Zielonka i zapewnienie im opieki (styczeń 2006)
     Wspieranie organizacji świąt patriotyczno-niepodległościowych w latach 2006-2008 (styczeń 2006)
     Nawiązywanie więzi międzypokoleniowych wśród mieszkańców Zielonki w latach 2006-2008 (styczeń 2006)
     Promocja idei honorowego krwiodawstwa w Zielonce (styczeń 2006)
     Dokumentowanie przeszłości miasta i utworzenie Archiwum Zielonki w latach 2006-2008 (styczeń 2006)
     Organizacja działań na rzecz mieszkańców Zielonki z zaangażowaniem wolontariuszy (styczeń 2006)
     Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych z elementami terapii uzależnień i zdrowego trybu życia (styczeń 2006)
     Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Zielonka (styczeń 2006)
     Prowadzenie edukacji dla młodzieży z Gminy Zielonka z zakresu kultury i tradycji (styczeń 2006)
     Zorganizowanie cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych związanych z promocją historii i przyrody Zielonki (styczeń 2006)
     Prowadzenie programu terapii ponadpodstawowej dla mieszkających w Zielonce osób uzależnionych i ich rodzin w latach 2006-2008 (styczeń 2006)
     Przeprowadzenie cyklu wykładów dla rodziców dotyczących zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w latach 2006-2008 (styczeń 2006)
     Pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym zameldowanym w Zielonce (kwiecień 2006)
     Działania na rzecz integracji europejskiej młodzieży z terenu Gminy Zielonka (kwiecień 2006)
     Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zameldowanych w Zielonce (kwiecień 2006)
     Działania na rzecz promocji historii, przyrody i kultury Zielonki (październik 2006)
     Przeprowadzenie cyklu wykładów dla rodziców dotyczących zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w latach 2006-2008 (październik 2006)
     Zorganizowanie i obsługa lodowiska miejskiego z zapewnieniem opieki nad nieletnimi uczestnikami (październik 2006)
     Zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalnego w Zielonce (październik 2006)
     Zorganizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców z terenu Gminy Zielonka (listopad 2006)
     Prowadzenie amatorskiej sekcji sportowej dla dzieci (listopad 2006)
     Zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla niepełnosprawnych dzieci z Zielonki (listopad 2006)
     Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zielonka (listopad 2006)
     2007 rok
     Edukacja młodzieży z zakresu uzależnień (styczeń 2007)
     Organizowanie działań na rzecz mieszkańców Zielonki z zaangażowaniem wolontariuszy (styczeń 2007)
     Zorganizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych promujących historię i przyrodę Zielonki (styczeń 2007)
     Zorganizowanie imprezy sportowej (styczeń 2007)
     Promocja idei honorowego krwiodawstwa (styczeń 2007)
     Promocja zdrowia (styczeń 2007)
     Edukacja młodzieży w zakresie kultury i tradycji (styczeń 2007)
     Edukacja ekologiczna (kwiecień 2007)
     Promowanie historii, kultury i przyrody Zielonki (kwiecień 2007)
     Zorganizowanie imprezy sportowej (II - kwiecień 2007)
     Zorganizowanie imprez sportowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień (II - kwiecień 2007)
     Pomoc dzieciom niepełnosprawnym (II - kwiecień 2007)
     Pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym (kwiecień 2007)
     Promocja zdrowia (kwiecień 2007)
     Realizacja przedsięwzięcia kulturalnego (kwiecień 2007)
     Działania na rzecz współpracy europejskiej (kwiecień 2007)
     Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kwiecień 2007)
     Zorganizowanie imprezy sportowej (czerwiec 2007)
     Realizacja przedsięwzięcia kulturalnego (II - czerwiec 2007)
     Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej (czerwiec 2007)
     Prowadzenie amatorskiej sekcji sportowej dla dzieci i młodzieży z Zielonki 2008
     Prowadzenie amatorskiej sekcji teatralnej dla dzieci i młodzieży z Zielonki
     Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki 2008
     Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego 02.2008-06.2008
     2008 rok
     Wspieranie organizacji obchodów 60-lecia powstania Gminy Zielonka (01.2008)
     Promocja zdrowia (01.2008)
     Promocja idei honorowego krwiodawstwa (01.2008)
     Zorganizowanie imprez sportowych z elementami profilaktyki uzależnień (01.2008)
     Pomoc dzieciom niepełnosprawnym (01.2008)
     Zorganizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych (01.2008)
     Edukacja przyrodnicza i historyczna (01.2008)
     Zorganizowanie imprezy sportowej (01.2008)
     Wspieranie organizacji obchodów 60-lecia powstania Gminy Zielonka (04.2008)
     Pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym (04.2008)
     Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki (04.2008)
     Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - czerwiec 2008
     2009 rok
     Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym 2009
     Poradnictwo obywatelskie 2009
     Cykl imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych 2009
     Utworzenie i prowadzenie partnerstwa lokalnego 2009
     Wypoczynek zimowy 2009
     Prowadzenie amatorskiej sekcji teatralnej 2009
     Prowadzenie amatorskiej sekcji sportowej 2009
     Placówki opiekuńczo-wychowawcze styczeń czerwiec 2009
     Organizowanie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe 2009
     Cykl imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych 2009 - II
     Wspieranie organizacji obchodów świąt patriotycznych 2009
     Promocja zdrowia 2009
     Cykl imprez sportowych z elementami profilaktyki uzależnień 2009
     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2009
     Działania edukacyjno-wychowacze dla dzieci i młodzieży 2009
     Warsztaty umiejętności wychowawczych 2009
     Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji 2009
     Zorganizowanie imprezy sportowej 2009
     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych II - marzec 2009
     Wspieranie organizacji obchodów świąt patriotycznych II - marzec 2009
     Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki
     Placówki opiekuńczo-wychowawcze wrzesień - grudzień 2009
     2010 rok
     Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zielonka
     Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych 2010
     Prowadzenie partnerstwa lokalnego 2010
     Placówki opiekuńczo - wychowawcze styczeń czerwiec 2010
     Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej 2010
     Prowadzenie amatorskiej sekcji sportowej 2010
     Organizowanie działalności wspierającej organizacje pozarządowe 2010
     Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki 2010
     Organizowanie działań edukacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z Zielonki
     Promocja zdrowia 2010
     Zorganizowanie imprezy sportowej
     Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji 2010
     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2010
     Zorganizowanie imprez z elementami prof. uzależnień dla dzieci i młodzieży 2010
     Biuletyn informacyjno - edukacyjny z promocją działań MKRPA 2010
     Profilaktyka uzależnień podczas Dni Zielonki 2010
     Profilaktyka uzależnień dla dzieci w wieku przedszkolnym 2010
     Zorganizowanie kampanii skierowanej do sprzedawców alkoholu 2010
     Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z placówek opiek.-wychowaw.2010
     Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2010
     Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
     2011 rok
     Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej 2011
     Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych 2011
     Zorganizowanie wypoczynku zimowego 2011
     Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2011
     Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2011
     Wypoczynek zimowy dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych 2011
     Biuletyn MKRPA 2011
     Promocja zdrowia 2011
     Kultura i tradycja 2011
     Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2011
     Profilaktyka uzależnień dla dzieci w wieku przedszkolnym 2011
     Zorganizowanie imprezy sportowej z elementami profilaktyki uzależnień 2011
     Zorganizowanie wypoczynku letniego z profilaktyką dla dzieci z placówek 2011
     Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień 2011
     2012 rok
     Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej 2012
     Zorganizowanie wypoczynku zimowego 2012
     Wypoczynek zimowy dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych 2012
     Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2012
     Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2012
     OGŁOSZENIE - nabór do komisji konkursowych
     Promocja zdrowia 2012
     Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2012
     Imprezy integracyjno-kulturalne dla osób starszych 2012
     Działania edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży 2012
     Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji 2012
     Profilaktyka uzależnień dla dzieci w wieku przedszkolnym 2012
     OGŁOSZENIE - NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH styczeń 2012
     Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2012
     OGŁOSZENIE - NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ
     Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2012
     Wypoczynek letni dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych 2012
     Zorganizowanie wypoczynku letniego 2012
     OGŁOSZENIE - nabór do komisji konkursowych
     2013 rok
     Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej 2013
     Wypoczynek zimowy 2013
     Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2013
     Placówki wsparcia dziennego 2013
     Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2013
     NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH listopad 2012
     Promocja zdrowia 2013
     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2013
     Imprezy integracyjno-kulturalne dla osób starszych 2013
     Kultura i tradycja 2013
     Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej II 2013
     NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH styczeń 2013
     Wypoczynek letni 2013
     Impreza sportowa z profilaktyką uzależnień 2013
     NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH - kwiecień 2013
     Prowadzenie Klubu Wolontariusza w Zielonce
     Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zielonka
     NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH maj 2013
     Impreza sportowa z profilaktyką uzależnień II - 2013
     NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH
     2014 rok
     Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej 2014
     Działania wspierające rodzinę 2014
     Kultura i tradycja 2014
     Wypoczynek zimowy 2014
     Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2014
     Placówki wsparcia dziennego 2014
     Schronisko dla bezdomnych zwierząt 2014
     Klub wolontariusza 2014
     Działania na rzecz bezdomnych kotów 2014
     Nabór do komisji konkursowych - LISTOPAD 2013
     Promocja zdrowia 2014
     Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2014
     Imprezy integracyjno-kulturalne dla osób starszych 2014
     Impreza sportowa z profilaktyką uzależnień 2014
     Nabór do komisji konkursowych - STYCZEŃ 2014
     Wypoczynek letni 2014
     Działania rekreacyjne lub sportowe z profilaktyką uzależnień 2014
     Nabór do komisji konkursowych - KWIECIEŃ 2014
     Działania sportowe na rzecz mieszkańców Zielonki 2014
     Nabór do komisji konkursowej - WRZESIEŃ 2014
     2015 rok
     Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej
     Kultura i tradycja 2015
     Działania wspierające rodzinę 2015
     Wypoczynek zimowy 2015
     Sport 2015
     Placówki wsparcia 2015
     Schronisko dla zwierząt 2015
     Punkt czasowego przetrzymywania zwierząt 2015
     Nabór do komisji konkursowych - listopad 2014
     Wsparcie osób niepełnosprawnych 2015
     Działania integracyjno-kulturalne dla osób starszych 2015
     Impreza rekreacyjno-sportowa z profilaktyka uzależnień od narkotyków 2015
     Nabór do komisji konkursowych - STYCZEŃ 2015
     Punkt czasowego przetrzymywania zwierząt II - marzec 2015
     Nabór do komisji konkursowej - marzec 2015
     Wypoczynek letni 2015
     Nabór do komisji konkursowej - kwiecień 2015
     2016 rok
     Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej 2016
     Działania wspierające rodzinę 2016
     Kultura i tradycja 2016
     Wypoczynek zimowy 2016
     Kultura fizyczna 2016
     Placówki wsparcia 2016
     Punkt przetrzymywania zwierząt 2016
     Nabór do komisji konkursowych - listopad 2015
     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2016
     Impreza z elementami profilaktyki uzależnień 2016
     Działania integracyjno-kulturalne dla osób starszych 2016
     Nabór do komisji konkursowych - styczeń 2016
     Wypoczynek letni 2016
     Nabór do komisji konkursowej - kwiecień 2016
     2017 rok
     Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej 2017
     Działania wspierające rodzinę 2017
     Kultura i tradycja 2017
     Wypoczynek zimowy 2017
     Sport 2017
     Placówki wsparcia 2017
     Punkt przetrzymywania zwierząt 2017
     Nabór do komisji konkursowych - listopad 2016
     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2017
     Impreza z elementami profilaktyki uzależnień 2017
     Działania integracyjno-kulturalne dla osób starszych 2017
     Nabór do komisji konkursowych - styczeń 2017
     Wypoczynek letni 2017
     Nabór do komisji konkursowej - kwiecień 2017
     2018 rok
     Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej 2018
     Działania wspierające rodzinę 2018
     Wypoczynek zimowy 2018
     Kultura i tradycja 2018
     Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2018
     Punkt czasowego przetrzymywania zwierząt 2018
     Nabór do komisji konkursowej - listopad 2018
     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2018
     Impreza z elementami profilaktyki uzależnień 2018
     Działania integracyjno-kulturalne dla osób starszych 2018
     Nabór do komisji konkursowych - styczeń 2018
     Wypoczynek letni 2018
     Nabór do komisji konkursowej - kwiecień 2018
     2019 rok
     Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej 2019
     Działania wspierające rodzinę 2019
     Wypoczynek zimowy 2019
     Kultura i tradycja 2019
     Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2019
     Nabór do komisji konkursowej listopad 2018
     Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2019
     Działania integracyjno-kulturalne dla osób starszych 2019
     Impreza z elementami profilaktyki uzależnień 2019
     Nabór do komisji konkursowej styczeń 2019
     Wypoczynek letni 2019
     Nabór do komisji konkursowej kwiecień 2019
     2020 rok
     Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej 2020
     Działania wspierające rodzinę 2020
     Kultura i tradycja 2020
     Wypoczynek zimowy 2020
     Promocja zdrowia 2020
     Sport 2020
     Placówki wsparcia dziennego 2020
     Nabór do komisji konkursowej 12.2020
     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020
     Działania na rzecz osób starszych 2020
     Impreza z profilaktyką uzależnień 2020
     Nabór do komisji konkursowej 01.2020
   Reprezentowanie Gminy Zielonka w rozgrywkach sportowych
     Reprezentowanie Gminy Zielonka w rozgrywkach sportowych 2009
     Reprezentowanie Gminy Zielonka w rozgrywkach sportowych 2010
   Oferty - tryb małej dotacji

BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
   Zadania zrealizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu
     Rok 2005
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2010
     Rok 2011
   Dzierżawa gruntu
     2011 ROK
   Sprzedaż nieruchomości
     Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kolejowej 5 b
     Sprzedaż nieruchomości: ul. Warmińska/ul. Mazurska/ul. Marecka
     Sprzedaż nieruchomości: ul. Podleśna
   Informacje o wykonaniu budżetu
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2010
     Rok 2011
   Informacje o stanie mienia komunalnego
     2004-2007 rok
     Informacje od 2008r.
   Projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej
     Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Zielonka na 2014r.
     Projekt Uchwały o WPF Miasta Zielonka na lata 2014
   Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
     2007 rok
     Opinia o projekcie budżetu na 2007r.
     Opinia z wykonania budżetu z I półrocze 2007r.
     Opinia z wykonania budżetu za 2007r.
     2009 rok
     Opinia o projekcie budżetu na 2009r.
     Opinia z wykonania budżetu z I półrocze 2009r.
     Opinia z wykonania budżetu za 2009 r.
     2008 rok
     Opinia o projekcie budżetu na 2008r.
     Opinia z wykonania budżetu z I półrocze 2008r.
     Opinia z wykonania budżetu za 2008r.
     2006 rok
     Opinia z wykonania budżetu za 2006 r.
     2010 rok
     Opinia o projekcie budżetu na 2010 r.
     Opinia z wykonania budżetu z I półrocze 2010
     Opinia z wykonania budżetu za 2010 r.
     opinia o możliwości wykupu obligacji
     2011 rok
     Opinia o projekcie budżetu na 2011 r.
     Opinia o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka
     Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Zielonka
     Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2011 r
     Opinia o wykonaniu budżetu w 2011r.
     2012 rok
     Opinia o projekcie uchwały budzetowej na 2012r.
     Opinia o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012r.
     Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
     Opinia o wykonaniu budżetu Miasta Zielonka za I półrocze 2012r.
     2013 rok
     2014 rok
     2015 rok
     Rok 2016
     2016 rok
     2017 rok
     2018 rok
     2019 rok
     2020 rok
   Sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych i udzielonych ulg
     za rok budżetowy 2008
     za rok budżetowy 2009
     za rok budżetowy 2010
     za rok budżetowy 2011
     za rok budżetowy 2012
     za rok budżetowy 2013
     za rok budżetowy 2014
     za rok budżetowy 2015
     za rok budżetowy 2016
     za rok budżetowy 2017
   Uchwały budżetowe
     Rok budżetowy 2003
     Rok budżetowy 2004
     Rok budżetowy 2005
     Rok budżetowy 2006
     Rok budżetowy 2007
     Rok budżetowy 2008
     Rok budżetowy 2009
     Rok budżetowy 2010
     Rok budżetowy 2011
     Rok budżetowy 2012
     Rok budżetowy 2013
     Rok budzetowy 2014
     Rok budżetowy 2015
     Rok budżetowy 2016
     Rok budżetowy 2017
     Rok budżętowy 2018
     Rok budżetowy 2019
     Rok budżetowy 2020
   Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
     2016 rok
     2015 rok
     2014 rok
     2013 rok
     2012 rok
     2011 rok
     2017 rok
     2018 rok
     2019 rok
     2020 rok
   Uchwały podatkowe
     Uchwały podatkowe na 2005-2008 rok
     Uchwały podatkowe na 2007 rok
     Uchwały podatkowe na 2008 rok
     Uchwały podatkowe na 2009 rok
     Uchwały podatkowe na 2010 rok
     Uchwały podatkowe na 2011 rok
     Uchwały podatkowe na 2013 rok
     Uchwały podatkowe na 2014r.
     Uchwały podatkowe na 2015r.
   Sprawozdania z wykonania budżetu
     Za rok budżetowy 2002
     Za rok budżetowy 2003
     Za rok budżetowy 2004
     Za rok budżetowy 2006
     Za rok budzetowy 2005
     Za rok budżetowy 2007
     za rok budżetowy 2008
     za rok budżetowy 2009
     za rok budżetowy 2010
     za rok budżetowy 2011
     za rok budżetowy 2012
     Za rok budżetowy 2013
     Za rok budżetowy 2014
     Rok 2015
     Rok 2016
     Rok 2017
     Rok 2018
     Rok 2019
     rok 2020
   Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
     Rok 2004
     Rok 2005
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2010
     Rok 2011
     Rok 2012
     Rok 2013
     Rok 2014
     Rok 2015
     Rok 2016
     Rok 2017
     Rok 2018
     Rok 2019
   Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych którym udzielono ulg i odroczeń
     Rok 2005
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2010
     Rok 2011
     Rok 2012
     Rok 2013
     Rok 2014
     Rok 2015
     Rok 2016
     rok 2017
   Sprawozdania o stanie należności
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2010
     Rok 2011
     Rok 2012
     Rok 2013
     Rok 2014
     Rok 2015
     Rok 2016
     Rok 2017
     Rok 2018
     Rok 2019
   Interpretacje
     2015

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
     2007 rok
     Oznakowanie ulic wraz z konserwacją
     Opracowanie projektu Budowlano-Wykonawczego ul.Wrzosowej w Zielonce
     Utwardzanie dróg gruntowych płytami MON
     Utwardzanie dróg
     Roboty remontowe w SP-1
     Wielobranżowy projekt techniczny rozbudowy Szkoły
     Utwardzenie ciągów pieszych płytami MON
     Budowa ul. Abramskiego
     Opracowanie projektu Budowlano-Wykonawczego ul.Wrzosowej w Zielonce
     Wielobranżowy projekt techniczny rozbudowy i przebudowy SP-2 w Zielonce
     Remonty chodników
     Przebudowa dachu i docieplenie klatki SPZOZ
     Budowa kanalizacji saniotarnej w Zielonce Północnej
     Modernizacja ul. Staszica
     Opracowanie projektu nowej studni głębinowej
     Modernizacja ul. Powstańców w Zielonce
     Budowa kanalizacji- Zielonka Bankowa
     Utwardzenie ulicy Ceglanej
     Budowa i modernizacja podjazdów oraz miejsc postojowych przy MOK
     Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych
     Budowa wodociągu
     Utrzymanie dróg gminnych- zima 2007-2008
     Utrzymanie dróg gminnych- zima 2007-2008
     Utwardzenie ciągu pieszego płytami MON
     Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu szkół
     Modernizacja ulicy Armii Krajowej
     Modernizacja ulicy Waryńskiego
     Utrzymanie dróg gminnych- zima 2007-2008
     Modernizacja ul. Waryńskiego
     Segregacja odpadów
     Utworzenie linii autobusowej łączącej Zielonkę z Warszawą
     Pełnienie całodobowej ochrony w budynku Gimnazjum Miejskiego
     Pełnienie całodobowej ochrony w budynku Gimnazjum Miejskiego
     Zorganizowanie imprez sportowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień (styczeń 2007)
     Odbiór odpadów
     2008 rok
     Pełnienie całodobowej ochrony w budynku Gimnazjum Miejskiego
     Wielobranżowy projekt budowy ulicy Dziennikarskiej
     Renowacja rowu Magenta
     Modernizacja nawierzchni ul. Powstańców
     Wielobranżowy projekt ul. Dziennikarskiej
     Utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym
     Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Bankowa
     Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1
     Remonty chodników
     Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Północna
     Rozbudowa i przebudowa SP 2
     Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
     Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Północna
     Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 3
     Modernizacja przedszkola przy ul. Prostej
     Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
     Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania
     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mareckiej
     Udzielenie kredytu na finansowanie rozbudowy szkoły
     Wywóz stałych odpadów miejskich
     Modernizacja przedszkola przy ul. Prostej
     Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Centralna
     Przebudowa lokali przeznaczonych na Miejską Bibliotekę Publiczną
     Kredyt w wysokości 964000 PLN
     Odwodnienie ul. Wilsona
     Zaprojektowanie i ustawienie zaplecza kontemerowego
     Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia siłowni wraz ze szkoleniem personelu
     Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg na terenie osiedla Poligon
     31 Projekt techniczny i wykonawczy kanalizacji deszczowej
     Utrzymanie dróg gminnych zima 2008-2009
     32Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej
     33 Remont pomieszczeń przeznaczonych na Miejską Bibliotekę Publiczną
     Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg na terenie osiedla Poligon
     35 Budowa kanalizacji Zielonka Wschodnia
     36 Wykonanie ujęcia wód podziemnych
     39 Utworzenie linii autobusowej łączącej Zielonkę z Warszawą
     40 Segregacja odpadów "u źródła"
     41 Utworzenie linii autobusowej
     Przewóz dzieci niepełnosprawnych
     Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej
     2009 rok
     Budowa kanalizacji sanitarnej
     2 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Syreny
     Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Centralna
     Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Bankowa
     Przebudowa i remont lokali przeznaczonych na MBP
     6 Termomodernizacja- wymiana instalacji c.o. w SP-1
     7 Dostawa sprzętu komunalnego- ciągnik, przyczepa i zamiatarka
     8 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5
     Termomodernizacja budynku ul. Kolejowa 11
     9 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
     12 Utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym
     11 Obsługa bankowa budżetu Gminy Zielonka
     13 Wykonanie nakładek z miesznek mineralno bitumicznych grysowych
     14 Budowa boisk sportowych przy SP 3
     Dostawa nowych szafek ubraniowych
     15 Rozbiórka budynku koszarowca oraz budynku stołówki
     16 Utwardzenie nawierzchni, budowa trybun, remont ogrodzenia boiska
     17 Wywóz stałych odpadów miejskich
     19 Budowa kanalizacji sanitarnej ul Dziennikarska etap I
     20 Utwardzenie nawierzchni, budowa trybun, remont ogrodzenia boiska
     21 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3
     Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Zielonce
     22 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wspólna
     23 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wraz z wymianą posadzek w filii UM
     Dostawa sprzętu komunalnego w formie leasingu
     Dostawa sprzętu komunalnego w formie leasingu
     24 Segregacja odpadów u źródła
     25 Utworzenie linii autobusowej łączącej Zielonkę z Warszawą
     26 Udzielenie i obsługa krótkoterminowego kredytu
     2010 rok
     1 Pełnienie całodobowej ochrony prewencyjnej w budynku UM Zielonka
     2 Wywóz stałych odpadów z budynków komunalnych oraz dzierżawa pojemników
     3 Budowa chodnika w ul. Krótkiej w Zielonce
     4 Przeprowadzenie 744 godzin szkoleń pt. Efektywne kadry samorządowe w Gminie
     5 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych o obrębie mostu na rzece Długiej
     6 Realizacja 346 godzin kursów komputerowych
     7 Przeprowadzenie 176 godzin kursów języka angielskiego
     8 Remonty chodników na terenie miasta Zielonka
     9 Prace wykończeniowe w 9 mieszkaniach w budynku nr 22
     Dostawa nowych mebli szkolnych do pomieszczeń w dobudowanej części szkoły
     10 Aktualizacja dokumentacji i wykonanie nawierzchni drogowej
     11 Utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym
     13 Modernizacja ul. Dziennikarskiej w Zielonce
     12 10 Aktualizacja dokumentacji i wykonanie nawierzchni drogowej
     14 Przeprowadzenie przez lektorów anglojęzycznych 864 godzin zajęć z językowych
     15 Budowa ul. ks. Skorupki wraz z kanalizacją deszczową
     16 Budowa ul. Wrzosowej etap I
     17 Budowa ul. Łukasińskiego
     18 Sprzedaż i dostarczenie bonów towarowych
     21 Udzielenie i obsługa krótkoterminowego kredytu
     22 Segregacja odpadów u źródła
     2011 rok
     01 Remonty dróg gruntowych w mieście Zielonka
     02 Organizacja i przeprowadzenie 5 konferencji
     03 Przebudowa części pomieszczeń w Przedszkolu nr 5
     04 Usługa edukacyjna dla uczniów Gimnazjum w ramach EFS
     05 Wywóz stałych odpadów miejskich
     06 Konserwacja rowów odwadniających na terenie miasta Zielonka.
     07 Konserwacja rowów odwadniających na terenie miasta Zielonka
     08 Prowadzenie zajęc dydaktycznych, specjalistycznych i terapeutycznych
     09 Prowadzenie zajęc dydaktycznych, specjalistycznych i terapeutycznych
     Pełnienie funkcji Asystenta/Księgowego oraz prowadzenie zajęcć w przedszkolach
     10 Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia
     12 Dostawa pomocy dydaktycznych
     11 dostawa bonów
     13 Konserwacja rowów odwadniających
     Usługi edukacyjne doradztwa i opieki psychologiczno-pedag
     14 Usługa edukacyjna dla uczniów SP kl. IV-VI
     15 Dostawa podręczników, pomocy dydaktycznych i przekąsek
     Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia z dziećmi w przedszkolach
     22 Usługa pełnienia funkcji Asystenta koordynatora oraz Asystenta ds.
     23 Udzielenie i obsługa krótkoterminowego kredytu
     26 Segregacja odpadów u źródła
     27 Dostawa pomocy dydaktycznych
     4 Zakup pomocy dydaktycznych, przedszkola
     28 Udzielenie kredytu obrotowego, odnawialnego
     29 Pełnienie funkcji asystenta koordynatora i asystenta ds. rekrutacji
     30 Prowadznie zajęć dydaktycznych, specjalistycznych i terapeutycznych
     34 Dostawa sprzętu projektowego
     33 Budowa drogi gminnej
     2012 rok
     01 Szkolenie z kontroli zarządczej
     02 Usługa asystenta w projekcie
     03 dostawa sprzętu projektowego
     04 Opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz publikacja
     05 Dostawa ciepłych przekąsek
     06 Orgnizacja 3 wyjazdów motywacyjnych oraz cateringu
     07 Publikacja dwóch artykułów prasowych
     08 Organizacja 3 wyjazdów motywacyjnych oraz catering
     10 Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych
     11 Wykonanie boiska do piłki nożnej w SP3
     13 Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 3
     15 Dostawa pomocy dydaktycznych.
     14 Remonty dróg gruntowych na terenie Zielonki
     16 Remonty cząstkow enawierzchni asfaltowych
     17 Remonty dróg utwardzonych destruktem
     18 Usługa cateringu na spotkanie podsumowujące
     19 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
     20 Obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka
     1 Przedszkole: Dostawa wyposażenia sali przedszkolnej
     23 Przebudowa ul. Ossowskiej
     24 Obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka
     25 Rozbiórka i budowa mostu na rzece Długiej
     26 Modernizacja systemu monitoringu
     27 Wykonanie robót budowlano-remontowych w szkołach podstawowych
     29 Wykonanie prac modernizacyjnych w SP 2
     30 Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Przedszkola nr 5 w Zielonce
     28 Utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym
     31 Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć terapeutycznych
     32 Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
     33 Wywóz stałych odopadów miejskich
     34 Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP 2
     35 Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
     36 usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
     38 Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
     39 usługa edukacyjna obejmującą przeprowadzenie zajęć specjalistycznych
     usługi eduakcyjne w Miejskich Przedszkolach w Zielonce
     42 zakup wraz z dostawą do Urzędu Miasta w Zielonce materiałów biurowych
     43 sprzedaż i dostawa bonów towarowych
     45 dostawa materiałów papierniczych
     46 Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych z terenu Zielonki
     2013 rok
     1 Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Zielonki
     2 usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych..
     3 Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Zielonki
     4 Wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych na terenie gm.
     5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
     6 Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem
     7 Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Zielonki
     8 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu i tarasu
     9 Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, opieka serwisowa
     10 Wymiana podłóg na parterze budynku SP Nr 1 przy ul. Staszica
     11 Wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych w Zielonce
     12 Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1
     13 Wymiana podłóg na parterze budynku SP Nr 1 przy ul. Staszica 56
     14 Wymiana podłogi w sali Nr 20 na parterze w SP 1
     15 Wywóz stałych odpadów miejskich
     Remont świetlików dachowych w budynku Gimnazjum przy ul. Łukasińskiego 1/3
     Remont świetlików dachowych w budynku Gimnazjum przy ul. Łukasińskiego 1/3
     16 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Zielonka
     17 Remont nawierzchni ul. Kopernika na terenie gminy Zielonka
     18 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III Sz. P. Nr 1
     19 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III Sz. P. Nr 2
     20 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III Sz. P. Nr 3
     21 Remont nawierzchni ul. Focha i ul. Wschodniej na terenie gminy Zielonka
     22 Wykonanie i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komu
     23 Remont nawierzchni ul. Focha i ul. Wschodniej na terenie gminy Zielonka
     24 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III Sz. P. nr 1 im. B. Prusa w Zielonce
     25 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III Sz.P. nr 2 im.M.Kopernika w
     26 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III Sz. P. Nr 2
     27 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III Sz. P. Nr 3
     28 Naprawa dachu w budynku komunalnym przy ul. Krasińskiego 30 w Zielonce
     29 Remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Taugutta 1B
     30 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów organicznych - liści
     ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY ZIELONKA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
     31 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III Sz.P. nr 2 im.M.Kopernika
     32 usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III Sz. P. Nr 3
     33 Sprzedaż i dostawa bonów towarowych.
     34 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
     35 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
     36 Zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów
     37 Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Nr 1 im. Bolesława
     38 Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Nr 2 im. Mikołaja
     39 Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Nr 3 im. Janusza
     40 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Zielonce
     41 Zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów
     42 Remont lokali komunalnych nr 2 i nr 7 przy ul. Krasińskiego 30 w Zielonce
     43 zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego
     44 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. B. Prusa
     45 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Nr 2 im. M. Kopernika
     46 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Nr 3 im. J. Korczaka
     47 Zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów
     2014 rok
     1 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP1 im. B. Prusa wraz z dostawą
     2 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Nr 2 im. M. Ko
     3 zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół
     4 Wykonanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka
     5 budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy SP 1
     6 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP1 im. B. Prusa wraz z dostawą
     7 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Nr 2 im. M. Ko
     8 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Nr 3 im. J.Ko
     9 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP1 im. B. Prusa wraz z dostawą
     10 zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół
     11 Przebudowa dachu i tarasu w budynku przedszkola Nr 3 przy ul. Prostej 24
     12 zakup komputera przenosnego wraz z oprogramwaniem, dostawą dla SP 2
     13 Odbiór, załadunek, transport odpadów wielkogabarytowych
     14 Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy Zielonka
     15 Wykonanie przezroczystych worków do segregacji odpadów u źródła
     16 Remont dróg gruntowych na terenie gminy Zielonka
     17 Zakup i dostawa kompostowników
     18 Budowa ulicy Wrzosowej wraz z kanalizacją deszczową w Zielonce
     19 Utworzenie miejskich stref rekreacji : placów zabaw
     Remont świetlików dachowych w budynku Gimnazjum przy ul. Łukasińskiego 1/3
     20 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ...
     21 Budowa zatoki postojowej w ul. Kopernika
     22 Utworzenie szkolnego placu zabaw - SP nr 1 i SP nr 3
     23 Wykonanie oznakowania pionowego dot. ograniczenia ruchu.. na ul. Kolejowej
     ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
     24 Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z przebudową piłkochwytów
     25 Opracowanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych
     26 Przebudowa oraz remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
     27 Zakup i dostawa kompostowników
     28 Ułożenie nakładek asfaltowych na ul. Kościuszki Powstańców i Mazurskiej
     29 Utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym na ul. Kaszubskiej, ..
     30 Bieżące naprawy chodników na terenie Gminy Zielonka
     31 Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z przebudową piłkochwytów przy SP 3
     32 Projekt przebudowy parkingu przy Miejskim Ośrodku Zdrowia w Zielonce
     33 Opracowanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych
     34 Opracowanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych
     35 Utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym na ul. Kaszubskiej, ..
     36 Dostawa sprzętu i urządzeń oraz wykonanie ...monitoringu
     37 Projekt adaptacji pomieszczeń piwnic w budynku przy ul. Literackiej 20
     38 Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
     39 39 Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji
     40 Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z przebudową piłkochwytów przy SP 3
     41 Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce
     42 Przebudowa boiska wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum w Zielonce
     43 Opracowanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych
     44 Remont lokalu i budynków komunalnych na terenie Gminy Zielonka
     45 Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie gminy Zielonka
     46 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK
     48 Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie gminy Zielonka
     49 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola integracyjnego
     50 Urządzenie placu zabaw wraz z montażem przy ul. Turowskiej w Zielonce
     51 Bieżące naprawy chodników na terenie Gminy Zielonka
     52 zwiększenie prac drogowych dotyczących remontu nawierzchni ulic Kościuszki.
     53 bieżące naprawy chodników na terenie gminy Zielonka
     54 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
     55 Montaż dodatkowego punktu kamerowego w ramach rozbudowy systemu monitoringu
     56 Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy Zielonka
     57 Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem
     58 Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego LZ-1
     59 Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego LZ-2
     60 Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Południowej
     61 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK-u
     62 zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
     63 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów miejskich z terenu Gminy Zielonka
     2015 rok
     1 zakup wraz z dostawa sprzetu komputerowgo (tabletów) oraz drukarek
     2 Odbiór, załadunek odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Zielonka
     3 Bieżące naprawy chodników na terenie Gminy Zielonka
     4 Budowa ulicy Zielone Łąki wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego
     5 Montaż dodatkowych punktów kamerowych w ramach rozbudowy monitoringu
     6 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Powstańców 3
     7 Obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych
     8 Budowa ulicy Wrzosowej wraz z przebudową kolizji energetycznych w Zielonce
     9 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń w SP1
     10 Przebudowa parkingu przy Miejskim Ośrodku Zdrowia w Zielonce
     11 Opracowanie dokumnetacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Dziennikarskiej
     12 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Ossowskiej
     13 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Woj. Polskiego
     14 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Inżynierskiej
     15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Moniuszki
     16 Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg gruntowych
     17 Remont ul. Staszica na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wyszyńskiego
     18 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miasta Zielonka
     19 Modernizacja parkingu rowerowego pomiędzy parkingami przy Mickiewicza 18
     20 Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg gruntowych
     21 Remont ul. Staszica na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wyszyńskiego
     22 Utwardzenie destruktem asfaltowym ulicy Wrzosowej w mieście Zielonka
     23 Rozbiórka budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą
     24 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej
     25 Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (komputerów typu All-in-one
     26 Wykonanie koncepcji budowy przejazdu w ulicy Leśnej w Zielonce
     27 Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Ossowskiej
     28 Wymiana istniejących krawężników oraz przełożenia chodnika w u. Staszica
     29 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni i skoczni
     30 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy SP2
     31 Opracowanie 3 wariantów koncepcji budowy hali sportowej SP1
     32 Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (komputerów typu All-in-one
     33 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie Przedszkola Nr 4
     34 Opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej termomodernizacji SP Nr 3
     35 Montaż dodatkowego punktu kamerowego w Gimnazjum i Ośrodku Zdrowia
     36 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej
     37 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOKu
     38 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów miejskich z terenu Miasta Zielonka
     39 Uzupełnienie i wykonanie podbudowy na ul. Staszica
     40 Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP nr 1 przy ul. Staszic
     41 zakup wraz z dostawą: sprzętu komputerowego - komputerów typu All-In-One
     42 Wykonanie podbudowy z ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
     43 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni i skoczni
     44 Obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych
     45 Budowa budynku przedszkola przy ul. Staszica 16 w Zielonce
     46 Montaż dodatkowych punktów dwóch punktów kamerowych
     47 Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - linia komunikacyjna LZ-1
     48 Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - linia komunikacyjna LZ-2
     49 Rozbudowa monitoringu miejskiego w Zielonce - II etap
     ...
     2016 rok
     1 Odbiór, załadunek, transport odpadów wielkogabarytowych
     2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Zielonka
     3 Remont ul. Literackiej w Zielonce od ul. Sienkiewicza do ul.Wyszyńskiego
     4 Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg gruntowych oraz podwójne pow......
     5 Utwardzenie destruktem asfaltowym wraz z podwójnym powierz. utrwaleniem
     6 Roboty remontowe w zakresie chodników na terenie miasta Zielonka
     7 Remont nawierzchni jezdni ulicy Prostej w Zielonce
     8 Remont nawierzchni chodników, zjazdów, zatok postojowych
     9 Dostawa i montaż wyposażenia do nowego przedszkola przy ul Staszica
     10 Dostawa i montaż wyposażenia do nowego przedszkola przy ul Staszica
     11 Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - linia komunikacyjna LZ-2
     12 Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - linia komunikacyjna LZ-1
     13 Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy parkingu
     2017 rok
     1 Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej parkingu
     Budowa drogi gminnej ul. Ossowskiej w Zielonce
     3 Budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Zielonce
     4 Budowa drogi gminnej ulicy Moniuszki w Zielonce
     5 Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej parkingu
     6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontów dróg w m.Zielonka
     7 Opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej na terenie Glinianek
     8 Opracowanie dokumentacji budowy chodnika Kilińskiego
     9 Opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej na terenie Glinianek
     10 Opracowanie dokumentacji budowy chodnika Kilińskiego
     11 Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Zielonka
     12 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w SP2
     13 Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz przebudowa kuchni
     14 Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 przy ul. Prostej 24 w Zielonce
     15 Remont dróg na terenie miasta Zielonka przy użyciu płyt żelbetowych,
     16 Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej na odcinku od ul
     18 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Wojska Polskiego
     17 Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej od ul. Piłsudskiego
     19 Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej od ul. Słowackiego
     20 Opracowanie dokumentacji ulic Focha i Jagiełłowicza w Zielonce
     21 Opracowanie dokumentacji proj.-kosztorysowej ul. Bankowej i Brzozy-Brzeziny
     22Opracowanie dokumentacji ul. Podleśnej i Prostej oraz łącznika od Krzywej
     23 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych
     24 Utwardzenie frezem asfaltowym wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem
     25 Dostawa kotłów grzewczych oraz czujników tlenku węgla ..
     26 Termomodernizacja budynku SP Nr 3 w Zielonce przy ul. Wilso
     28 Utwardzenie frezem asfaltowym wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem
     27 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Zielonka
     30 Dowóz uczniów zamieszkałych w Zielonce do szkół
     31 Utwardzenie frezem asfaltowym wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem
     32 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją SP 3 w Zielonce
     33 Remont drogi gminnej ulicy Kołłątaja w Zielonce
     34 Remont drogi gminnej ul. Powstańców w Zielonce
     35 Wykonanie klimatyzacji w Sali widowiskowej w budynku OKiS
     37 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Zielonka
     36 Zakup energii elektrycznej na potrzeby miasta Zielonka
     38 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic
     39 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic
     40 Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Mieście Zielonka – Etap III
     41 Świadczenie usług nadzoru autorskiego na termomodernizacją SP3
     42 Remont drogi gminnej ulicy Kościuszki w Zielonce
     43 Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej na odcinku
     45 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Bankowej i Brzozy-B
     44 Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
     47 Remont drogi gminnej ulicy Żabiej w Zielonce
     46 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Wojska Polskiego w Zielonce
     47 Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Mieście Zielonka
     49 Remont drogi gminnej ulicy Kościuszki w Zielonce
     50 Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu zieleni Glinianek
     51 Opracowanie dokumentacji zagospod. terenu zieleni przy ul. Wojska Pols
     52 Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu zieleni Parku Dębinki
     53 Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu osiedle Długa
     54 Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu zieleni placu Jana Pawła II
     55 Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu zieleni skarpy przy UM
     56Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu zieleni skweru im.A.Krajowej
     57 Świadczenie usług nadzoru autorskiego na termomodernizacją SP3
     58 Modernizacja ul. Kołłątaja
     59 Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Mieście Zielonka
     60 Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Miejskiego Przedszkola nr 4
     61 Modernizacja drogi gminnej ulicy Powstańców w Zielonce
     62 Modernizacja drogi gminnej ul. Kołłątaja w Zielonce
     2018 rok
     1 Modernizacja drogi gminnej ul. Mazurskiej w Zielonce
     2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Zielonka
     3 Odbieranie, załadunek, transport, zagospodarowanie odpadów wielkogabarytow
     4 Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Miejskiego Przedszkola nr 4
     5 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul.Brzozy-Brzeziny
     6 Budowa ścieżki rowerowej na wałach rz. Długiej od ul. Pustelnickiej
     7 Utwardzenie terenu łączącego ul. Rencistów z ul. Dziennikarską ...
     8 Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej w Zielonce od Piłsudskiego
     9 Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej od ul. Słowackiego do Turows
     10 Modernizacja ul. Wojska Polskiego wraz z budową ścieżki rowerowej
     11 Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Mieście Zielonka
     12 Budowa ul. Dziennikarskiej w Zielonce
     13 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem ul. Żabiej i Kościuszki
     14Remonty cząstkowe chodnikówwraz z wykonaniem przejść dla pieszych
     15 Budowa ul. Inżynierskiej w Zielonce na odcinku od Ogrodowej do Piastowskiej
     16Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.. ul. Kołłątaja i łącznik
     17 Budowa drogi gminnej ul. Dziennikarskiej w Zielonce
     18 Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
     19 Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Miejskiego Przedszkola nr 4
     20 Budowa drogi gminnej ul. Dziennikarskiej w Zielonce
     21Budowa drogi gminnej ul. Inżynierskiej w Zielonce na odcinku od ul. Ogrodowej
     22 Modernizacja drogi gminnej ul. Mazurskiej w Zielonce
     23 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic Długosza, Łukasińskieg
     24 Usługa wielobranż. nadzoru inwestorskiego budowy drogi ul. Dziennikarskiej
     26 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z modernizacją szatni w SP1 w Zelonce
     27 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic Długosza, Łukasińskieg
     25 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją ulicy Mazurskiej.. a
     28 Modernizacja drogi gminnej ul. Paderewskiego w Zielonce
     29 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Legionów.
     30 Modernizacja szatni i pomieszczeń przyległych w SP Nr 1 przy
     32Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Armii Krajowej
     31 Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Inżynierskiej
     33 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Waryńskiego
     34 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Szkolnej
     35 Utwardzenie frezem asfaltowym oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg
     36 Modernizacja placu zabaw w Parku Dębinki w Zielonce
     Dowóz uczniów zamieszkałych w Zielonce do szkół
     37 Wybudowanie 8 punktów kamerowych monitoringu miejskiego
     38 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wiejskiej
     40 Modernizacja placu zabaw SM Leśna w Zielonce
     41 Remont ulic o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pe
     42 Utwardzenie frezem asfaltowym oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg
     43 Konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie 5 m-cy na terenie Miasta Ziel
     44 Modernizacja placu zabaw Osiedle Długa w Zielonce
     45 Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zielonce
     46 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Długiej
     47 Budowa Gminnego PSZOK przy ul. Krzywei w Zielonce
     48 Zagospodarowanie terenu zieleni Skweru im. Armii Krajowej w Zielonce
     49 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Waryńskiego
     50 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Legionów
     51 Modernizacja placu zabaw SM Leśna w Zielonce
     52 Zagospodarowanie terenu zieleni Osiedla Długa na terenie Miasta Zielonka
     53 Zagospodarowanie terenu zieleni (rekreacji) przy ul. Wojska Polskiego
     54 Modernizacja placu zabaw w Parku Dębinki w Zielonce
     55 Zagospodarowanie terenu zieleni Skweru im. Armii Krajowej w Zielonce
     56 Remont pomieszczeń przy ul. Przemysłowej 4 w Zielonce Klub Seni
     57 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorys. przebudowy ul. Armii Krajowej
     58 Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
     59 Zagospodarowanie terenu zieleni Osiedla Długa na terenie Miasta Zielonka
     60 Zagospodarowanie terenu zieleni (rekreacji) przy ul. Wojska Polskiego
     OPS.1.2018 Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4
     61 Wykonanie dokumentacji projekt.-kosztorys. przebudowy ul. Łukasińskiego
     62 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Szkolnej
     63 Utwardzenie frezem asfaltowym ul. Wojska Polskiego od ul. Bankowej ..
     64 Utwardzenie frezem asfaltowym ul. Pogodnej
     65 Wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej budynku OKIS wraz z wykonaniem dok.
     66 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Waryńskiego
     67 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Szkolnej
     68 Remont, odbudowa chodnika z kostki betonowej, wzdłuż wałów rz. Długiej..
     69Rozbudowa ul.Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul.Ossowskiej do ul.Liter
     70 Doświetlenie przejść dla pieszych
     71 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Legionów w Zie
     72 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Łukasińskiego
     73 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wiejskiej
     74 Rozbudowa ulicy Slowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej
     75 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Armii Krajowej
     76 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Długiej
     77 Konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie 12 miesięcy na terenie Miasta
     78 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Zielonka
     2019 rok
     1 Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby SP nr1 w Zielonce w ramach projektu
     2 Przebudowa oświetlenia terenu Parku Dębinki w Zielonce
     3 Rozbudowa ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Oss..
     4 Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
     5 Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta Zielonka ...
     6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Młodzieżowej i
     7 Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
     8 Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta Zielonka ...
     9Modernizacja drogi gminnej ul.Wojska Polskiego w Zielonce w km od 0+515,27..
     10 Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta Zielonka ...
     11 Remont sali gimnastycznej w SP1 przy ul. Staszica 56 w Zi
     12 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Młodzieżowej
     13 Zagospodarowanie terenu zieleni Skweru im. Armii Krajowej
     14 Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu
     15 Remont sali gimnastycznej w SP1 przy ul. Staszica 56 w Zi
     16 Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu
     17 Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku etap II w SP 1
     18 Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
     19 Remont ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego do bocznicy kolejowej
     20 Pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU inwestorskiego \"SKWER AK\"
     Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
     21 Remont dróg gminnych o nawierzchni z płyt drogowyc
     22 Utwardzenie frezem asfaltowym dróg na terenie miasta Zielonka
     23 Powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie miasta Zielonka
     24 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wojska Polskiego w Zielo
     25 Zagospodarowanie terenu zieleni Glinianek w Zielonce
     26 Odbiór, załadunek, transport .. odpadów ulegających biodegradacjig
     27 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Słowackiego
     28 Wykonanie dokumentacji proj-kosztorys. przebudowy ul. Żwirki i Wigur
     29 Wykonanie dokumentacji proj.-kosztor. rozbudowy ul. Jagiellońskiej
     30 Remont dróg na terenie miasta Zielonka o nawierzchni z płyt drogowyc
     31 Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych - do SP 1 w Zi
     32 Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do SP nr 2 w ramach projektu
     33 Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do SP 4 w ramach projektu
     34 Zagospodarowanie terenu zieleni Osiedla Długa
     35 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Słowackiego
     36 Usługi remontowe i awaryjne związane z konserwacją oświetlenia
     37 Pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU inwestorskiego - Glinianki
     38 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Koszarowiec
     39 Remonty dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną
     40 Remont/modernizacja boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim
     41 Budowa sieci komputerowych Wi-Fi oraz LAN w systemie zaprojektuj i wybuduj
     42 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Słowackiego
     43 Pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU inwestorskiego - Glinianki
     44 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Długa
     45 Jesienny odbiór i zagospodarowanie liści zebranych prze właścicieli nieruch.
     46 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miasta Zielonka
     47 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Długa
     48 Budowa sieci komputerowych Wi-Fi oraz LAN w systemie zaprojektuj i wybuduj
     Dzierżawa i obsługa sztucznego lodowiska sezonowego
     49 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazywanych do PSZOK oraz
     50 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Słowackiego
     51 Remont nawierzchni ulicy Ceglanej w Zielonce ...masą mineralno-bitumiczną
     52 Usługi remontowe i awaryjne związane z konserwacją oświetlenia ulicznego
     53 Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Staszica
     54 Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich z terenu Miasta Ziel
     55 Remont nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych ul. Kresowa
     56 Obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych
     57 Konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie 12 m-cy na terenie Miasta Zie
     58 Zagospodarowanie terenu zieleni Skarpy obok Urzędu Miasta Zielonka
     59 Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich z terenu Miasta Ziel
     60 Budowa sieci komputerowych Wi-Fi oraz LAN w systemie zaprojektuj i wybuduj w
     61Usługa wielobranżowego nadzoru inwest. nad budową ciągu pieszo-rowerowego
     62 Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz ścieżki rowerowej Glinianki
     2020 rok
     1 Modernizacja ul. Polnej w Zielonce
     2 Budowa drogi gminnej ul. Jagiełlowicza w Zielonce
     3 Przebudowa ul. Młodzieżowej i Nauczycielskiej w Zielonce
     4 Rozbudowa drogi gminnej ul. Bankowej w Zielonce
     5 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku
     6 Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową ciągu pieszo...
     7 Odbiór, załadunek, transport ... odpadów wielkogabarytowych
     8 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Zielonka
     9 Odbór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazywanych do PSZOK oraz bio
     10 Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad modernizacją ul. Polnej i M
     11 Odbiór, załadunek, transport ... odpadów wielkogabarytowych
     12 Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową ulic w Zielonce
     13 Wykonanie oświetlenia rekreacyjnego przy Koszarowcu w Zielonce Bankowej
     14 Zagospodarowanie terenu zieleni skarpy obok Urzędu Miasta Zielonka
     15 Rozbudowa ulicy Waryńskiego w Zielonce
     16 Opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej budowy boiska do piłki nożne
     17 Wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 3
     18 Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta Zielonka
     19 Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ulicy Waryńskiego
     20 Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie mostka pieszo-rowerowego
     21 Modernizacja/remont kładki dla pieszych nad rzeką Długą
     22 Odbiór, załadunek, transport .. odpadów wielkogabarytowych
     23 Wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 3
     24 Usługi remontowe i awaryjne związane z konserwacją oświetlenia
     25 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Zielonka
     26 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
     27 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego - Zagospodarowanie skarpy
     28 Zagospodarowanie terenu zieleni (rekreacji) przy ul. Wojska Polskiego
   ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
     2009 rok
     Dostawa środków czystości
     Dostawa materiałów biurowych
     3 Naprawa dróg gruntowych
     Budowa chodnika z płyt MON ok. 80 mb
     Konserwacja oznakowania i oznakowanie dróg gminnych
     2 Modernizacja budynku Przedszkola nr 3
     3 Dostawa serwerów ogólnego przeznaczenia
     4 Studium wykonalności projektu Termomodernizacja obiektów
     5 Naprawa dachów i obróbek blacharskich na budynkach komunalnych w Zielonce
     6 Kredyt na termomodernizację Przedszkola nr 5 i Szkoły nr 1
     Remont chodnika na ul. Długiej
     8 Kredyt na sfinansowanie termomodernizacji Przedszkola nr 5 i SP 1
     Dostawa umundurowania i odzieży ochronnej dla OSP
     11 Dostawa bonów towarowych
     Wykonanie tablic informacyjnych (4 szt.) i pamiątkowych (2 szt.)
     13 Objazd, opróżnianie i utylizacja odpadów segregowanych
     2010 rok
     1 Dostawa środków czystości
     2 Dostawa materiałów biurowych
     3 Dostawa artykułów eksploatacyjnych w roku 2010
     4 Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest
     Szkolenie- Aktywne poszukiwanie pracy
     6 Szkolenie - Podstawowa obsługa komputera
     Pielęgnacja i usuwanie drzew na terenie Zielonki
     Otwarty wybór partnera do realizacji projektu
     Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
     9 Konserwacja oznakowania i oznakowanie dróg gminnych.
     Wykonanie chodnika z płyt MON
     Przebudowa części pomieszczeń budynku administracyjno-usługowego w Zielonce
     12 Warsztaty psychologiczne
     13 Objazd, opróżnianie i utylizacja odpadów segregowanych
     14 Wykonanie przezroczystych worków
     dostawa środków czystości
     16 Zakup i dostawa materiałów biurowych w 2011
     Zakup i dostawa tonerów do drukarek
     18 Objazd, opróżnianie i utylizacja odpadów segregowanych
     2011 rok
     01 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: Aktywne poszukiwanie pracy
     02 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych
     03 Pielęgnacja i usuwanie drzew na terenie m. Zielonka
     04 Odbiór i utylizacja odpadów wielkogabarytowych z terenu Zielonki
     05 Przeprowadzenie kursów komputerowych
     06 Remonty cząstkowe dróg W Zielonce
     07 Utrzymanie oznakowania pionowego dróg w Zielonce
     Przewóz dzieci niepełnosprawnych w gminie Zielonka
     08 Zakup i dostawa tonrów i tuszy do drukarek
     09 Dostawa materiałów biurowych
     ZP-10 Dostawa worków do segregacji odpadów u źródła
     11 Objazd, opróżnianie i utylizacja odpadów segregowanych
     2012 rok
     01 Odbiór oraz utylizacja odpadów wielkogabarytowych
     02 Rozbudowa lini oświetleniowych na ulicach Mareckiej- Zachodniej
     03 Dostawa kojców dla psów oraz adaptacja kontenerów na boksy dla zwierząt
     04 Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Urzędu Miasta
     06 Pielęgnacja i usuwanie drzew
     Projekt organizacji ruchu
     07 Oznakowanie pionowe na drogach gminnych w gminie Zielonka.
     08 Usługa wterynaryjna
     09 Usługa inspektora nadzoru
     10 Konerwacja rowów odwadniających w Zielonce
     11 Wymiana 72 źródeł światła w ulicznych oprawach
     ZEAS 1 Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły
     ZEAS 2 Kompleksowa obsługa informatyczna placówek oświatowych
     12 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
     13 Konserwacja oświetlenia ulicznego
     14 wykonanie drenażu francuskiego o łącznej długości ok. 320
     15 zakup i dostawa 60 skrzyń na piach o poj. 150l
     16 Usługa transposrtowa w zakresie przewozu uczestników projektu
     17 Koordynator projektu pt.: Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy
     18 wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kopernika, P.Skargi itd
     19 Wykonanie prac polegających na budowie kotłowni oraz instalacji gazowej
     20 Konserwacja oświetlenia ulicznego
     21 Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Kolejowej i przyległych
     22 Wykonanie prac polegających na budowie kotłowni oraz instalacji gazowej
     23 odbiór, utylizacja, załadunek oraz transpost odpadów organicznych
     24 zakup licencji oprogramowania finansowo-księgowego
     25 Zakup i dostawa tonerów i tuszy do drukarek
     26 Opróżnianie pojemników do segregacji w 2013 roku
     27 Wykonanie przezroczystych worków do segregacji odpadów "u źródła"
     28 Pielęgnacja i usuwanie drzew na terenie m. Zielonka
     29 Segregacja odpadów "u źródła"
     30 Zakup i dostawa tonerów i tuszy do drukarek
     31 usługi weterynaryjne wobec zwierząt
     2013 rok
     1 koordynator projektu pt. „Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy..
     2 remonty dróg gruntowych na terenie gminy Zielonka
     3 oznakowanie pionowe na drogach gminnych w gminie Zielonka
     4 Studium wykonalności projektu wraz z analizą finansową
     5 Pełnienie ochrony fizycznej obiektu Urzędu Miasta Zielonka
     6 zaprojektowanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych
     7 usługi kosztorysowe i nadzór nad robotami bud-rem.
     8 Odbiór, załadunek, transport oraz utylizacja odpadów wielkogabarytowych
     9 usługi kosztorysowe
     10 opracowanie i publikacja w prasie lokalnej artykułów
     Zapytanie dot. przygotowania studium wykonalności projektu
     Zapytanie dotyczące przeprowadzenia ewaluacji efektów projektu
     11 Wykonanie przezroczystych worków do segregacji odpadów "u źródła"
     12 malowanie oznakowania poziomego na drogach gminnych
     13 konserwacja rowów odwadniających na terenie miasta Zielonka
     14 usługa gastronomiczna dla uczestników konferencji
     zapytanie ofertowe usługa cateringowa
     15 Wymiana 60 źródeł światła w ulicznych oprawach sodowych
     zapytanie ofertowe - opracowanie, druku i publikacji artykułu prasowego
     16 przeprowadzenie ewaluacji efektów projektu, przygotowanie raportu końcowego
     17 Wykonanie i dostawa 24 pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów
     18 Naprawa tarasu, wzmocnienie nadproża
     19 Wymiana okien - ul. Długa 18 bl. 9 lokal 5 i Długa 18 bl. 10 lokal 14
     20 Naprawa pokryć dachowych oraz wykonanie izolacji termicznej wodociągu
     21 Wykonanie i dostawa 24 pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów
     22 Ochrona osób i mienia na terenie Glinianek w Zielonce
     23 Naprawa pokryć dachowych oraz wykonanie izolacji termicznej wodociągu
     24 Naprawa tarasu, wzmocnienie nadproża
     25 Wymiana okien - ul. Długa 18 bl. 9 lokal 5 i Długa 18 bl. 10 lokal 14
     26 Wymiana przepustu pod ulicą Wesołą w Zielonce
     27 wymiana okien, remont tarasu, wykonanie nadproża
     28 odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK
     usługa przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Zielonce do szkoły
     29 Wykonanie przezroczystych worków do segregacji odpadów u źródła
     30 Usługa ekspercka i doradcza w ramach procesu aktualizacji Strategii
     usługa przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Zielonce do szkoły
     31 wykonanie drenażu francuskiego w ul. Wrzosowej i Kresowej
     32 oczyszczeniu i udrożnieniu rowu wzdłuż bocznicy (osiedla WITUŚ)
     33 zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu
     34 Odbiór, utylizacja, załadunek oraz transport odpadów organicznych
     35 zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt
     36 Konserwacja oświetlenia
     Zapytanie dot. publikacji artykułów w prasie lokalnej
     Zapytanie dot. wykonania naklejek/plakietek oraz tablic
     Zapytanie dot. wykonania i dostawy naklejek oraz tablic
     37 wykonanie 3 egz. mapy do celów projektowych w ramach utworzenia PSZOK
     38 wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego
     39 zakup i dostawa tonerów i tuszy do drukarek
     świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej dla szkół
     druk ulotki informacyjno-promocyjnej
     40 Usługi weterynaryjne wobec zwierząt
     41 Usługi weterynaryjne wobec zwierząt w miejscu czasowego przetrzymywania
     test
     2014 rok
     Publikacja 2 artykułów w prasie lokalnej dot. realizowanego projektu
     1 wykonanie projektu budowlanego w ramach utworzenia PSZOK
     2 Zapewnienie całodbowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych
     3 Całodobowa ochrona fizyczna obiektu Urzędu Miasta
     4 Zakup i dostawa rowerów
     5 Zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt
     6 dostawa 50 sztuk stojaków na rowery w ramach projektu
     7 porzeszenie miejsca wykorzystywanego do kapieli
     8 realizacja procesu aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju
     9 wyłapywanie, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zielonka
     10 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
     11 Pielęgncja i usuwanie drzew na terenie m. Zielonka
     12 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy pomnieszczeń w SP1
     13 opracowanie dokumentacji modernizacji dachu SP2 w Zielonce
     14 Odmulanie oraz czyszczenie rowów na terenie Gminy Zielonka
     15 opracowanie projektów, druk i dostawa do UM materiałów promocyjnych
     zapytanie ofertowe dotyczące opracowania 2 studiów wykonalności
     16 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych
     zapytanie ofertowe -opracowanie projektu druk i dostawa do Urzędu Miasta
     17 pełnie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych
     18 pełnie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
     zapytanie-dostawa wyposażenia i oznakowania dla punktu obsługi turystów
     19 druk i dostawa kolorowanki i broszury
     zapytanie-dostawa wyposażenia i oznakowania dla punktu obsługi turystów
     Wykonanie panoram oraz filmu prezentującego walory turystyczne
     20 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
     zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji na smartfona
     dostawa wyposażenia i oznakowania dla gminnego punktu obsługi
     zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji na smartfona
     dowożenie dzięwięciorga uczniów niepełnosprawnych
     apytanie ofertowe -opracowanie projektu, wykonanie montaż tablic informacyjnych
     zapytanie ofertowe- opracowanie projektu, wykonanie i montaż tablic z mapą
     zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż plansz przedst. historię Zielonki
     zapytanie ofertowe - zorganizowanie animacji na pikniku turystycznym
     21 Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka
     22 zakup worków przenaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
     23 Wykonanie i dostawa do UM Zielonka gadżetów promocyjnych w ramach projektu
     zapytanie ofertowe - audycja radiowa w ramach promocji projektu
     24 Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka
     25 Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie liści
     wykonanie i dostawa 2 tablic pamiątkowych w ramach projektu
     zapytanie ofertowe - opracowanie projektu, wykonanie znaków oraz ozn...
     26 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Zielonka
     zapytanie ofertowe-zaprojekt., wykonanie i uruchomienie strony internetowej
     zapytanie ofertowe- druk kart plastikowych PVC i dostawa systemu do drukowania
     zakup materiałów edukacyjnych dla SP1 w ramach projektu Moja Przyszłość
     28 zakup materiałów edukacyjnych dla SP2 w ramach projektu Moja Przyszłość
     29 zakup materiałów edukacyjnych dla SP3 w ramach projektu Moja Przyszłość
     30 zakup materiałów edukacyjnych dla MG w ramach projektu Moja Przyszłość
     31 zakup materiałów edukacyjnych dla SP1 w ramach projektu Moja Przyszłość
     32 zakup materiałów edukacyjnych dla SP2 w ramach projektu Moja Przyszłość
     33 zakup materiałów edukacyjnych dla SP3 w ramach projektu Moja Przyszłość
     34 zakup materiałów edukacyjnych dla MG w ramach projektu Moja Przyszłość
     35 Zakup sprzętu wraz z dostawą do SP1 w ramach projektu
     36 Zakup sprzętu wraz z dostawą do SP2 w ramach projektu
     37 Zakup sprzętu wraz z dostawą do SP3 w ramach projektu
     38 Zakup sprzętu wraz z dostawą do MG w ramach projektu
     39 zakup i dostawa tuszy do drukarek do UM Zielonka w 2015r
     40 Zakup sprzętu wraz z dostawą do SP1 w ramach projektu
     41 konserwacja oświetlenia ulicznego ma terenie miasta Zielonka
     Zapytanie - promocja projektu w prasie lokalnej
     Zapytanie - wykonanie materiałów promocynych w ramach projektu
     OBSLUGA INFORMATCZNA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
     42 usługi weterynaryjne wobec zwierząt przebywających w miejscu czasowego
     43 usługi weterynaryjne wobec zwierząt - sterylizacja i kastracja
     44 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych
     45 wyłapywanie, bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Zielonka oraz ich transport
     2015 rok
     1 zakup i dostawa tuszy do drukarek do UM Zielonka w 2015r
     2 całodobowa ochrona fizyczna obiektu Urzędu Miasta Zielonka
     3 konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Zielonka
     4 całodobowa ochrona fizyczna obiektu Urzędu Miasta Zielonka
     5 wykonanie i dostawa 42 gablot zewnętrznych informacyjnych
     6 zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komuterowych z obsługi komputerów
     7 dostawa i usługa w zakresie infrastruktury do odbioru Interentu
     8 przygotowanie materiałów i przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektr.
     9 usługa przyjmowania wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Urzędu Miasta
     10 Konserwacja oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Zielonka
     11 wykonanie prac obejmujących upgrade dla 35 komputerów ACER
     12 Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie miasta Zielonka
     13 usługowe prowdzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zielonce
     14 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
     15 pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
     16 wykonanie prac moderniazacyjnych, polegających na ulożeniu podłóg z paneli
     17 usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w UM Zielonka
     18 Odmulanie oraz czyszczenie rowów na terenie Gminy Zielonka
     19 pielęgnacja drzew na terenie m.Zielonka
     20 wykonanie i montaż placu zabaw na terenie SP2 w Zielonce
     21 wykonanie prac modernizacyjnych wraz z przebudową sieci oświetlenia boisk
     22 Zakup i dostawa komostowników przeznaczonych dla mieszkańców
     23 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
     Usługa przewozu polegająca na dowożeniu dziesięciu uczniów
     24 pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Remont
     25 Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Zaciszna 10
     26 konserwacja oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Zielonka
     27 Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie liści
     28 zakup worków do selektywnej zbiórki opadów (liści)
     29 Remont elewacji na budynku mieszkalnym przy ul. Kililińskiego 54
     30 usługa polegająca na całodobowej ochronie mienia
     usługa wymiany kotłów gazowych w budynku przy ul. Literackiej 20
     33 Remont elewacji na budynku mieszkalnym przy ul. Kililińskiego 54
     34 Elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 54
     35 roboty remontowe w budynkach komunalnych w Zielonce
     36 zakup i dostawa kompostowników
     37 Konsrewacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zielonka w 2016 r.
     38 Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta Zielonka
     39Całodobowa ochrona fizyczna mienia- zabudowanej działki przy ul. Wyszyńskiego
     40 Obsługa informatyczna placówek oświatowych
     Usługi weterynaryjne polegające na sterylizacji i kastracji
     42Usługi weterynaryjne dla zwierząt przebywających czasowo przy ul. Krzywej 18
     43 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
     44 Wyłapywanie i transport do lecznicy bezdomnych zwierząt
     2016 rok
     1 Zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt
     2 Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie miasta Zielonka
     3 konserwacja oznakowania drogowego ma drogach gminnych miasta Zielonka
     4 Całodobowa ochrona fizyczna obiektu Urzedu Miasta Zielonka
     5 Budowa toru rowerowego typu pumptrak przy ul. Wojska Polskiego
     6 Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce
     7 Świadczenie usług doradztwa eksperckiego - PROGRAM REWITALIZACJI
     Budowa Street Workout Parku w Parku Dębinki w Zielonce
     9 Świadczenie usług doradztwa eksperckiego - PROGRAM REWITALIZACJI
     10 Wykonanie zatoki postojowej w ul. Powstańców
     11 rozbudowa zatoki postojowej wzdłuż ul. Abramskiego
     12 Opracowanie Miejskiej Strategii Transportu Lokalnego Miasta Zielonka
     13 Zakup i dostawa wraz z montażem defibrylatorów
     14 wykonanie i montaż tabliczek z nawami ulic miasta Zielonka
     15 opracowanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w SP1
     16 wykonanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
     17 Opracowanie Miejskiej Startegii Rozwoju Transportu Lokalnego Miasta Zielonka
     18 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Remontu ul. Literackiej
     19 Zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca w SP1
     20 wykonanie i montaż tabliczek z nawami ulic miasta Zielonka
     21 Opracowanie PFU oraz Studium Wykonalności dla projektu partnerskiego OZE
     Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Zielonka
     23 wykonanie i montaż tabliczek z nawami ulic miasta Zielonka
     24 Wykonanie wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. M.Kopernika
     25 Remont skrzyżowania ulicy F. Focha z ulicą I.Paderewskiego w Zielonce
     26 Budowa zatoki postojowej wzdłuż ul. Dziennikarskiej w Zielonce
     27 Zakup worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
     28 wykonania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Miejskiego Gimnazjum
     dowożenie dziesięciu uczniów niepełnosprawnych z Zielonki
     29 Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce
     30 Remont kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kujawskiej nad rzeką
     31 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
     32 remonty budowlane w budynkach komunalnych w Zielonce
     33 sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem kładki dla pieszych
     34 wykonanie i montaż tabliczek z nawami ulic miasta Zielonka
     35 Budowa placu zabaw przy ul. Żabiej 2 i 4 w Zielonce
     36 Pielęgnacja drzew na terenie miasta Zielonka
     37 Roboty remontowe w budynkach komunalnych w Zielonce
     38 Zakup i dostawa kompostowników
     39 Usługa doradztwa prawno-podatkowego w zakresie centralizacji podatku VAT
     40 Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego
     41 Usługa doradztwa prawno-finansowego (Likwidacja PGK)
     42 demontaż istniejących opraw awaryjnych i dostawa i montaż
     43 zakup, dostawa i montaż 3 szt. defibrylatorów
     44 wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 4 nowych punktów kamerowych
     45 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu ul. Prostej
     46 zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
     47 Usługa doradztwa prawno-finansowego (Likwidacja PGK)
     48 Wykonanie koncepcji modernizacji ul. Długiej
     49 Usługa doradztwa prawno-finansowego (Likwidacja PGK)
     50 wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Zielonka
     51 Usługa sterylizacji i kastracji zwierzat w 2017 roku
     52 usługa weterynaryjna wobec zwierząt z Krzywej 18
     53 zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych
     54 Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2017 roku
     55 Zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt
     56 Zakup i dostawa materiałów biurowych
     57 konserwacja oswietlenia ulicznego w 2017 roku
     2017 rok
     1 Konserwacja dróg gruntowych na terenie miasta Zielonka
     2 Konserwacja oznakowania drogowego na ternie miasta Zielonka
     3 Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic miasta Zielonka
     dowóz czterech uczniów zamieszkałych w Zielonce do szkół do szkół
     4 doświetlenie ostrzegawcze nad przejściem dla pieszych w rejonie ul. Długiej
     5 Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego budowy ul. Moniuszki
     6 Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego budowy ulicy Ossow
     7 Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego budowy ulicy Wojska Polskiego
     8 Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia 4 przejść
     9 zasilenie wysięgnika doświetlającego przejście dla pie
     10 Opracowanie koncepcji przebudowy ulic
     11Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową SP2
     12 wielobranżowy nadzór inwestorski - wymiana instalacji w SP-1
     13.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - zagospodarowanie terenu P-3
     14 przygotowanie i przeprowadzenie post. na zakup energii elektrycznej
     15 opracowanie koncepcji przebudowy ulic
     16 Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
     17 Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego - Klimatyzacja OKiS
     18 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5
     19 Pielęgnacja drzew na terenie m.Zielonka
     20 opracowanie dokumentacji chodnika w ul. Rencistów i Dziennikarskiej
     Obsługa informatyczna placówek oświatowych
     22 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5
     23 Remont tarasu w budynku SP 2 wraz z robotami towarzyszącymi
     24 utworzenie górki aktywności na terenie po koszarowcu
     25 Utworzenei górki do zjadu na sankach dla dzieci w Parku Dębinki
     26 wykonanie inwentaryzacji sieci oświetlenia ulicznego
     27 Utworzenie górki aktywności na terenie po koszarowcu
     28 Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic miasta Zielonka
     29 Budowa kablowej sieci oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kolejowej
     30 Wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Zielonka
     31 27 Utworzenie górki aktywności na terenie po koszarowcu
     Kompleksowa obsługa informatyczna placówek oświatowych
     Dowóz uczniów do szkół
     32 naprawa i malowanie świetlików poliwęglanowych
     33 Modernizacja placu zabaw przy SP 1 w Zielonce
     34 naprawa i malowanie świetlików poliwęglanowych
     35 zakup worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnyc -liści
     36 Remont lokalu mieszkalnego
     37.Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 3 ul. Prosta
     38 Remont lokalu mieszkalnego
     39 Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Mieście Zielonka
     40 konserwacja oznakowania drogowego na drogach gminnych
     41 Remont lokalu mieszkalnego
     42 Utwradzenie pobocza ulicy Prostej
     46 Bieżąca konserwacja dróg gruntowych w Zielonce
     47 Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody
     48.uslugi weterynaryjne dla zwierząt przy ul. Krzywej w roku 2018
     49.Wyłapywanie, transport bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Zielonka w 2018
     50.Zapewnienie całodobowej opieki na wypadek zdarzeń drogowych w roku 2018
     51.usługi weterynaryjne polegające na sterylizacji i kastracji w roku 2018
     52.unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt w roku 2018
     53. zakup i dostawa materiałów biurowych w roku 2018
     54 konserwacja oswietlenia ulicznego w okresie 01.01.2018do 30.06.2018
     2018 rok
     1 zakup i dostawa tonerów do drukarek
     2 konserwacja oznakowania drogowego na drogach gminnych miasta Zielonka
     3 Bieżaca konserwacja dróg gruntowych na terenie Miasta Zielonka
     4 Pielęgnacja drzew na terenie miasta Zielonka
     5 Wykonanie projektu wraz z wybudowaniem oświetelenia drogowego
     6 przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe UM Zielonka
     7wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w SP-2 w Zielonce
     8 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w SP-2 w Zielonce
     9 Usługa doradztwa eksperckiego wraz z opracowaniem Kodeksu Krajobrazowego
     10 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w SP-2 w Zielonce
     11 Dostawa i montaż trampolin ziemnych w SP1
     12 12 Inspektor nadzoru nad klimatyzacją w sali widowiskowej
     13Wykonanie i montaż zewnętrznego betonowego stołu do gry w tenisa stołowego
     14 Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych
     15 wykonanie i montaż betonowego stołu do gry w tenisa
     16 wykonanie i montaż urządzenia edukacyjnego na oś. Poligon Młyńskie Koło
     17 wykonanie i montaż urządzenia edukacyjnego na oś. Poligon Ścianka Przytul.
     18 Wykonanie i montaż urządenia na oś. Poligon Ścianka Przytulanka
     19 wykonanie i dostawa urządzenia na oś. Poligon \"PRYZMAT
     20 wykonanie i montaż na oś. Poligon urządzenia Młyńskie Koło
     21 wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic miasta Zielonka
     22 Remont kuchni w Przedszkolu Nr 3 przy ul. Prostej w Zielonce
     23 Wykonanie przebudowy piłkochwytów w SP2 w Zielonce
     24 wymiana oświetlenia parkowego skweru Armii Krajowej
     25 Wykonanie przebudowy piłkochwytów w SP2 w Zielonce
     26 Wykonanie robót remontowych w SP3 w Zielonce
     27 Wykonanie przebudowy piłkochwytów w SP2 w Zielonce
     28 Wybór agenta emisji obligacji Miasta Zielonka
     Dowóz ucznia zamieszkałego w Zielonce do szkoły
     29 Budowa oświetlenia ulicy Bartnika zaprojektuj i wybuduj
     30 Remont dachu i klatki schodowej w budynku przy ul. Szkolnej 17
     31 zakup worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
     32 Wykonanie i montaż osłon grzejnikowych w SP1 w Zielonce
     33 wykonanie i montaż osłon grzejnikowych
     34 Remont korytarza w budynku przy ul. Podleśnej w Zielonce
     35 Poprawa stosunków gruntowo-wodnych w pasie drogi ul. Bartnika
     Dowóz ucznia zamieszkałego w Zielonce do szkoły
     36 Pielęgnacja drzew na terenie m. Zielonka
     37 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu m. Zielonka
     38 usługi weterynaryjne wobec zwierzat posiadających właściciela
     39 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych
     Zakup i dostawa materiałów biurowych dla UM w roku 2019
     40 usługi weterynaryjne wobec zwierząt nowo odłowionych
     41 zbieranie, transport, dezynfekcja, miesca zdarzenia unieszkodliwianie zwłok
     Obsługa informatyczna CUW i jednostek
     42 zakup i dostawa materiałow biurowych w roku 2019
     43 kosztorysowanie i nadzór nad robotami remontowymi w budynkach
     2019 rok
     Obsługa informatyczna placówek oświatowych i CUW
     1 Konserwacja oznakowania drogowego na drogach gminnych miasta Zielonka
     2 kosztorysowanie i nadzór nad robotami remontowymi w budynkach
     3 Prace pilęgnacyjne przypomniku przyrody - dębie szypułkowym
     4 Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie miasta Zielonka
     5 Budowa parkingu rowerowego przy SP1
     6 Budowa parkingu rowerowego przy SP1
     7 Budowa Placu Zabaw SP1
     8 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta
     9 Wymiana stolarki drzwiowej w SP2
     10 zakup i dostawa tonerów, tuszy i bębnów do drukarek
     11 opracowanie dokum. tech. remontu kładki dla pieszych nad rzeką Długą
     12 sprawowanie nadzoru inwestorskiego: Remont sali gimnastycznej w SP1
     13.Rozbudowa Street Workout Parku w Parku Dębinki w Zielonce
     14. Odbiór popiołu paleniskowego i przekazanie do PSZOK w Zielonce
     15 Przebudowa i remont pomieszczen w SP 4
     16 Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic miasta Zielonka
     17 Remont sali rytmiki w Przedszkolu Nr 5 w Zielonce
     18 Remont sali rytmiki w Przedszkolu Nr 5 w Zielonce
     19 Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową Gminnego PSZOK
     20 Usluga nadzoru inwestorskigo remontu ul. Paderewskiego
     21 Nadzór nad robotami polegającymi na utwardzeniu frezem asfaltowym ....
     22 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Zielonka łącznie z serwe
     23 Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
     24 wykonanie okresowych przeglądów dróg gminnych
     25 Wykonanie i montaż kontenrów socjalnych
     26 Nadzór nad remontami masą bitumiczną dróg w mieście Zielonka
     27 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UM Zielonka łącznie z ser..
     28 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UM Zielonka łącznie z ser..
     29 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych
     30 Montaż 287 nawiewników w lokalach komunalnych
     31 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UM Zielonka łącznie z ser..
     32 Wymiana instalacji wodociągowej, ... w budynku przy ul. Podleśnej
     Dowóz dziecka do szkoły
     33 Wymiana instalacji wodociągowej, ... w budynku przy ul. Podleśnej
     34 Budowa siłowni plenerowej przy ul. Żabiej w Zielonce
     35 Kompleksowy remont lokalu komunalnego ul. Długa 18 bl. 13
     36 Kompleksowy remont lokalu komunalnego przy ul. Warmińskiej 25
     37 Kompleksowy remont lokalu komunalnego przy ul. Podleśnej 2
     38 Kompleksowy remont lokalu komunalnego ul. Długa 18 bl. 13
     39 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
     40 wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Zielonka ..
     41 zbieranie, transport, dezynfekcja miejsca zdarzenia i unieszkodliwianie...
     42 usługi weterynaryjne wobec zwierząt posiadających....
     43 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek
     44 usługi weterynaryjne wobec zwierząt nowo odłowionych
     45 zakup i dostawa materiałów biurowych
     2020 rok
     1 Konserwacja oznakowania drogowego na terenie gminy Zielonka
     2 Konserwacja wewnętrznej instacji wod-kan,co w budynkach komunalnych ...
     3 Kosztorysowanie i nadzór nad robotami remontowo-budowlanymi
     WGP Okresowa kontrola instalacji
     Wykonanie projektu zmiany Studium
     Bieżąca konserwacja dróg gruntowych
     Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych
     Usługa przyjmowania wpłat gotówkowych
     Pielęgnacja drzew na terenie miasta Zielonka
     WGP Wykonanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
   ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
     43 Świadczenie uslug pocztowych
     Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Super Przedszkole
     45 Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Super Przedszkolak
     48 prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Super Przedszkolak
     49Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych Super Przedszkole - Super Przedszkolak
     39 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
   ZAPYTANIA OFERTOWE
     2015 rok
     Zakup mat. edukacyjnych/dydaktycznych SP1
     Zakup mat. edukacyjnych/dydaktycznych SP2
     Zakup mat. edukacyjnych/dydaktycznych SP3
     Zakup mat. edukacyjnych/dydaktycznych Gimnazjum
     Zakup mat. edukacyjnych/dydaktycznych SP3
     zakup wraz z dostawą licencji na oprogramowanie w ramach projektu
     usługa cateringowa na konferencji inaugurujące projekt
     zakup listew zasilających, routerów, swichtcha oraz instalacja
     usługa w zakresie przygotowania studium wykonalności projektu
     usługa w zakresie przygotowania studium wykonalności projektu
     Konkurs na dzierżawę terenu pod budowę wyciągu wakeboardingowego
     usługa w zakresie przygotowania studium wykonalności projektu
     2016 rok
     Promocja projektu Aktualizacja programu rewitaizacji dla Miasta Zielonka- plakat
     Promocja projektu Aktualizacja programu rewitalizacji dla Miasta Zielonka
     3 Usługa cateringowa na spotkaniach konsultacyjnych
     2017 rok
     ręczne malowanaie stalowych słupów oświetleniowych
     ręczne malowanaie stalowych słupów oświetleniowych
     2018 rok
     2020 rok
     dostawa 3 przyczepek samochodowych
   PLAN ZAMÓWIEŃ

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
   Plan i studium
   Portal mapowy
   Ogłoszenia związane z Procedurą Planistyczną
   Kodeks krajobrazowy

SP ZOZ-MOZ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (arch.)
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SP ZOZ (arch.)
     Rok 2008 (arch.)
     Dostawa nowych urządzeń medycznych (arch.)
     Dostawa rejestratora holterowskiego (arch.)
     Dostawa analizatora biochemicznego (arch.)
     Dostawa analizatora biochemicznego (arch.)
     Rok 2007 (arch.)
     Przetarg na Dostawę urządzeń medycznych : unity stomatologiczne , aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych, aparat do krioterapii dla ginekologii - na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro (arch.)
     Przetarg na sprzęt medyczny (arch.)
     Dostawa nowych urządeń medycznych na potrzeby SPZOZ-MOZ w Zielonce (arch.)
     Rok 2010 (arch.)
     1 Dostawa szepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (arch.)
     Rok 2009 (arch.)
     Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego (arch.)
     Wymiana nawierzchni z płytek cermaicznych na nawierzchnię PCV (arch.)
     Dostawa szczepionki przeciw grypie 3000 szt. (arch.)

OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE
   2006-2008 rok
   2009 rok
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok

ZAMIERZENIA I PROGRAMY
   Wieloletnie Programy Inwestycyjne
     Wieloletnie Programy Inwestycyjne do 2015 r.
     Wieloletnie Programy Inwestycyjne do 2021r.
     Wieloletnie Programy Inwestycyjne do 2016 r.
   Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Zielonka
   Raport o Stanie Gminy Zielonka
   Program Rewitalizacji Gminy Zielonka
   Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi
     2007 rok
     2008 rok
     2009 rok
     2010 rok
     2011 rok
     2012 rok
     2013 rok
     2014 rok
     2015 rok
     2016 rok
     2017 rok
     2018 rok
     2019 rok
     2020 rok
     Sprawozdania z Programów Współpracy
     Sprawozdanie - Program Współpracy 2011
     Sprawozdanie z Programu Współpracy 2012
     Sprawozdanie Program Współpracy 2013
     Sprawozdanie z Programu Współpracy 2014
     Sprawozdanie z Programu Współpracy 2015
     Sprawozdanie z Programu Współpracy 2016
     Sprawozdanie z Programu Współpracy 2017
     Sprawozdanie z Programu współpracy 2018
   Strategia Integracji i rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zielonka
   Program Ochrony Środowiska Gminy Zielonka
   Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Zielonka
   Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
   Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zielonka
     Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami
   Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
   Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe
   Miejski Program Profilaktyki
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka
   Raport o stanie finansów Gminy Zielonka
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka

REJESTRY I EWIDENCJE

LOBBING

INFORMACJA PUBLICZNA

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa
   Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
   Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka
   Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
   Przedszkole Nr 3 w Zielonce
   Przedszkole Nr 4 w Zielonce
   Przedszkole Nr 5 w Zielonce
   Ośrodek Pomocy Społecznej
     Aktualności
     Kontakty z pracownikami
     Statut
     Sprawozdania z działalności
     Wnioski i druki
     Pomoc społeczna
     Zespół Interdyscyplinarny
     Zbiory danych
   Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
     Statut
     Sprawozdania z działalności
   Wodociągowo-Kanalizacyjne Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielonka
     Dokumenty Statutowe:
   Straż Miejska w Zielonce
     Dokumenty statutowe:
     Sprawozdania z działalaności
   Centrum Usług Wspólnych
   Żłobek Miejski w Zielonce
   Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce

GMINNE OSOBY PRAWNE
   Miejska Biblioteka Publiczna
     Dokumenty statutowe:
     Sprawozdania z działalności
   Ośrodek Kultury i Sportu
     Dokumenty Statutowe:
     Sprawozdania z działalności
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Miejski Ośrodek Zdrowia

SPÓŁKI GMINNE
   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
     Sprawozdania z działalności
     Taryfy i dopłata do ścieków
     Taryfy i Opłaty 2010/2011
     Taryfy i Opłaty 2009/2010
     Taryfy i Opłaty 2011/2012
     Taryfy i Opłaty 2012/2013
     Taryfy i Opłaty 2013/2014
     Taryfy i Opłaty 2014/2015
     Taryfy i Opłaty 2015/2016
     Taryfy i Opłaty 2016/2017
     Taryfy i Opłaty 2017/2018
     Taryfy i Opłaty 2018/2021
   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o.o. w Likwidacji
     Sprawozdania z działalności

POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ (arch.)

ZARZĄD OSIEDLA POLIGON

JEDNOSTKI POMOCNICZE

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
   Członkowie
   Regulamin Organizacyjny MKRPA
   Miejskie Programy Profilaktyki
   Badania i analizy
     Badanie - problemy związane z piciem alkoholu używaniem narkotyków i przemocą...
     Badanie - Diagnoza zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 (arch.)

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJI 2018 - 2023 - PONOWNE

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 (arch.)

EKOPORTAL - informacje o środowisku i jego ochronie

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 (arch.)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 (arch.)

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015 (arch.)
   INFORMACJA (arch.)
   ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW (arch.)
   INFORMACJA O WYBORZE ŁAWNIKÓW (arch.)

WYBORY PARLAMENTARNE 2011 (arch.)

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 (arch.)

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 (arch.)

WYBORY PARLAMENTARNE 2015 (arch.)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - PONOWNE (arch.)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (arch.)

WYBORY PREZYDENCKIE 2015 (arch.)

WYBORY 2005 (arch.)
   Informacja dot. Trybu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu (arch.)
   Obwieszczenie Burmistrza (arch.)
   Zawiadomienie o losowaniu członków komisji. (arch.)
   Informacja na temat rybu zgłaszania kandydatów do komisji w wyborach Prezydenta RP (arch.)
   Zawiadomienie o terminie losowania (arch.)
   Zarządzenie Nr 73/05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.09.2005r. (arch.)
   Zarządzenie Nr 77/05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku (arch.)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi powyżej 60.000 euro
     Kanalizacja w ul. Mareckiej
     Modernizacja siedziby Urzędu Miasta
     Budowa ulicy Wilsona
     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej
     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozy Brzeziny, Paderewskiego, Kresowej
     Budowa kanalizacji snitarnej ul. Kosynierów
     Zimowe utrzymanie dróg w Zielonce
     Budowa kompleksu sportowego przy ul. Dziennikarskiej
    
     Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki
     Wyposażenie w światło, dźwięk i obraz sali widowiskowej
     Remony chodników
     Dostawa aparatu RTG
     123
     233
     Dostawa sprzętu medycznego
     Budowa kanalizacji sanitarnej
     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bankowej
     Wykonanie wielofunkcyjnego boiska przy szkole nr 2
     Renowacja rowu Magenta- IV etap
     Opracowanie projektu kanalizaji sanitarnej
     Przebudowa budynku na potrzeby mieszkaniowe
     Renowacja Rowu Magenta
     Remont chodników
     Budowa kanalizacji deszczowej
     Dostawa agregatów prądotwórczych
     Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej
     Modernizacja nawierzchni dróg
     Modernizacja nawierzchni dróg miesjkich
     Utworzenie linii autobusowej
     Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Zielonce
     Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Zielonce
   Zamówienia w trybie zapytania o cenę
     Ogłoszenia przetargów
     Wyniki przetargów
   Negocjacje z ogłoszeniem
   Rejestr Zamówień Publicznych
   Konkursy
     Projekt kładki nad rzeką Długą
     Opracowanie koncepcji przedszkola
     Projekt aranżacji pomieszczeń i ich umeblowania
   Przetargi poniżej 60.000 euro
     przeprowadzenie remontów części rowów w ulicy Literackiej i Skorupki
     Remont dachów budynków komunalnych
     Budowa kanalizacji w ul. Paderewskiego
     Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr. 3
     Przykrycie rowu odwadniającego w ul. Wojska Polskiego
     Całodobowa ochrona prewencyjna Urzędu Miasta
     Dostawa sprzętu koputerowego
     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Literackiej na odcinku Mickiewicza-Sienkiewicza)
     Usuwanie i pielęgnacja drzew
     Wykonanie kanalizacji w ul. Mazowieckiej
     Budowa kanalizacji w ul. Literackiej na ogcinku Kilińskiego-Wyszyńskiego
     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego
     Wywóz odpadów
     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza
     Wymiana dachu ZOZ
     Remont chodników
     Budowa kanalizacji sanitarnej w: ul.Paderewskiego
     Budowa kanalizacji w ulicy Dąbrowskiego
     Remont parkingu na placu Jana Pawła II
     Przykrycie rowu odwadniającego
     Roboty kamieniarskie przy budowie pomnika
     Zmiana organizacji ruchu w ul. Staszica i Literackiej
     Kanalizacja w ul. Kasztanowej
     Kanalizacja w ul. Staszica
     Budowa wodociągu
     Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej
     Oświetlenie kortów
     Wykonanie ścianki szklanej składanej w Gimnazjum
     Zmiana organizacji ruchu
     Dostawa fotela ginekologicznego
     Dostawa sondy endorektalnej
     Budowa ulicy Bema
     Monitoring wizyjny miasta Zielonka
     Pełnienie całodobowej ochrony w budynu Gimnazjum
     Zakup bonów podarunkowych
     Sprzedaż bonów towarowych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce
     Konserwacja oświetlenia ulicznego
     Opróżnianie pojemników z segregowanymi odpadami
     Konserwacja i utrzymanie sieci odwadniającej
     Obsługa i konserwacja sieci odwadniającej w Zielonce
     Rów Magenta
     Renowacja Rowu Magenta – V etap budowy
     Wynik postępowania
     Budowa przewodu wodociągowego sieci miejskiej
     nowy przetard
     nowy
     Wynik
     Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej
     Obsługa obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych
     Obsługa, konserwacja i usuwanie awarii sieci wodociągowej
     Wykonanie projektu chodnika
     Zakup ksiązek do MBP
     Monitoring wizyjny
     Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 1
     Remont dachu i docieplenie SP nr 3
     Oznakowanie ulic wraz z konserwacją
     Remonty dróg gruntowych
     Budowa kanalizacji w ul. Wyszyńskiego
     Remonty cząstkowe dróg
     Budowa kanalizacji w ul. Sowińskiego
     Budowa kanalizacji w ul. Małej
     Zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej
     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej
     Budowa kanalizacji w ul. Chodkiewicza
    
     Usuwanie i pielęgnacja drzew
     Wynika poatępowania
     Remont w szkole nr 2
     Wynik postępowania
     Budowa kanaliczacji w ul. Brzozy-Brzeziny
     Budowa kanalizacji w ul. Sobieskiego
     Budowa kanalizacji w ul. 11 Listopada
     Wywóż odpadów stałych
     Montaż z dostawą foteli
     Remont kuchni w przedszkolu
     Termomodernizacja przedszkola
     Budowa kanalizacji w ul. Górnej
     Remont dachu w ZOZ
     Wykonanie dokumentacji kuchni przedszkola
     Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej
     Utwardzenie dróg gruntowych
     Utwardzenie ciągów pieszych płytami MON
     Remonty sieci odwadniającej
     Budowa przewodu wodociągowego
     Roboty remontowe w szkole nr 3
     Dostawa sprzętu komputerowego
     Udzielenie kredytu do 550000
     Roboty remontowe w szkole nr 3
     Remonty w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
     Udzielenie kredytu
     Budowa wieży dla potrzeb radiokomunikacji
     Konserwacja budynków komunalnych
     Pełnienie całodobowej ochrony prewencyjnej w budynku Miejskiego Gimnazjum w Zielonce
     1234
     Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Zielonki
     Zakup książek do MBP
     Budowa mostu- separator
     Usługi w zakresie analiz medycznych
     Dostawa bonów towarowych
     Budowa kładki pieszo-rowerowej
     Remont przedszkola nr 5
     Obsługa bankowa budżetu Zielonki
     Remonty nawierzchni asfaltowych
     Oznakowanie ulic wraz z konserwacją w Zielonce
     Roboty remontowe w przedszkolu
     Ułóżenie wykładziny obiektowej
     nnnn
     Utwardzanie ciągów pieszych MON
     Wykonanie chodnika i odwodnienia ul. Brzozowej
     Utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym
     Roboty remontowe w SP 1
     Usuwanie i pielęgnacja dzrew
     Budowa wodociągu w ulicach
     Wywóz stałych odpadów miejskich
     Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2
     Roboty remontowe, wewnętrzne i zewnętrzne
     Budowa parkingu przy SP-2
     Roboty remontowe w SP-1
     Roboty remontowe w SP-3
     Roboty remontowe w SP-2
     Roboty remontowe w przedszkolu Nr 3
     Dostawa szprzętu komputerowego
     Dostawa szprzętu komputerowego
     Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego
     Roboty remontowe budynków mieszkalnych
     Rozbudowa systemu teleinformatycznego
     Modernizacja kanalizacji deszczowej
     Remont budynków komunalnych
     Modernizacja kanalizacji deszczowej
     Utworzenie linii autobusowej
     Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
     Budowa ścieżki rowerowej w parku Dębinki
     Budowa wodociągu w ul. Literackiej
     Dostawa perymetru komputerowego
     Utwardzanie ciągow pieszych płytami MON
     Budowa wodociągu w ul. Literackiej i Wąskiej
     Dostawa bonów towarowych (ZP- 47)
     Utrzymanie dróg gminnych, zima 2006-2007 (ZP48)
     Budowa kanalizacji deszczowej
     Dostawa bonów towarowych SP-1
     Budowa kanalizacji sanitarnej
     Utwardzenie dróg gruntowych
     Dostawa samochodu
     Ochrona całodobowa gimnazjum
     Konserwacja oświetlenia na terenie Zielonki
     Utwardzanie dróg gruntowych destruktem asfaltowym
     Dostawa książek do Bibliotki Publicznej
     Dostawa sprzętu komouterowego
     Całodobowa ochrona prewencyjna budynku
     Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dróg
     Wywóz stałych odpadów miejskich
     Wywóz stałych odpadków z budynków komunalnych
     Naprawa dróg gruntowych w Zielonce
     Konserwacja oświetlenia na terenie miasta Zielonka
     Dostawa bonów towarowych do SP-!
     Remont budynku mieszkalnego
     Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
    
     rrr
   Przetargi poniżej 60.000

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019 (arch.)
   Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników (arch.)

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2016 - 2019 (arch.)
   ZESPÓŁ ds. OPINIOWANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW (arch.)
   INFORMACJA O WYBORZE ŁAWNIKÓW (arch.)

PETYCJE
   2018 rok
   2019 rok

ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA

NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023 (arch.)

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020 - 2023

Prawo miejscowe:

Jak załatwić sprawe:

Referat Organizacyjny

BIP
Strona główna biuletynu:
www.bip.gov.pl

Urząd Miasta Zielonka

ul. Lipowa 5
05 - 220 Zielonka

tel.:+48(22) 761 39 00
fax: +48(22) 781 99 89Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:
8:00-15:00
Wtorek - Czwartek:
8:00-15:00
Piątek:
8:00-15:00


Kasa urzędu czynna:

Kasa w UM Zielonka ul. Lipowa 5:

Poniedziałek:
8:00 - 15:00
Wtorek - Czwartek:
8:00 - 15:00
Piątek:
8:00 - 15:00
e-mail: um@zielonka.pl
strona: www.zielonka.pl


Uchwały Rady Miasta Zielonka 2002-2014

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Administrator BIP:
Magdalena Frelek
ul.Lipowa 5, pok. nr 202
(22) 761 39 01


Redaktorzy strony


URZĄD MIASTA ZIELONKA UL. LIPOWA 5, 05 - 220 ZIELONKA