Strona główna BIP » JEDNOSTKI POMOCNICZE
Menu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNIK - KARTY SPRAW
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (instrukcja obsługi, podstawa prawna)
MIASTO
RADA MIASTA
BURMISTRZ MIASTA
URZĄD MIASTA
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE I OPINIE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIEJSKA RADA SENIORÓW
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZIELONKA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE
ZAMIERZENIA I PROGRAMY
REJESTRY I EWIDENCJE
LOBBING
INFORMACJA PUBLICZNA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNE OSOBY PRAWNE
SPÓŁKI GMINNE
ZARZĄD OSIEDLA POLIGON
JEDNOSTKI POMOCNICZE
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJI 2018 - 2023 - PONOWNE
EKOPORTAL - informacje o środowisku i jego ochronie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PETYCJE
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020 - 2023
Moja Sprawa w Internecie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
SP ZOZ-MOZ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - PONOWNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY 2005
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2016 - 2019
NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana SIWZ dotycząca formularza ofertowego
» zawiadomienie o unieważnieniu konkursu
» Informacja z otwarcia ofert
» Zarządzenie nr 74/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
» Zarządzenie nr 73/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
Ilość wiadomości z działu 'JEDNOSTKI POMOCNICZE': 1
Ilość dokumentów w dziale 'JEDNOSTKI POMOCNICZE': 0
Jednostki pomocnicze:

Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocnicza tworzy rady gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa Statut Miasta. - patrz Statut Miasta Zielonka

Jednostki pomocznie utworzone w Gminie Zielonka:

OSIEDLE "POLIGON" - jest zlokalizowane przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

Zostało powołane  Uchwałą Nr L/300/98 Rady Miasta Zielonka z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia Osiedla "POLIGON" oraz zatwierdzenia Statutu Osiedla "POLIGON", zmienioną Uchwałą Nr XIV/144/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/300/98 Rady Miasta Zielonka z dnia 3 lutego 1998r. w sprawie utworzenia Osiedla „POLIGON" oraz zatwierdzenia Statutu Osiedla „POLIGON"

Do zadań Osiedla "POLIGON" należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności:

1) organizacja życia zbiorowego mieszkańców Osiedla;
2) reprezentowanie interesow mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta i innych instytucji;
3) propagowanie uznanych społecznie zasad współżycia mieszkańców Osiedla;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, upowszechniania kultury, utrzymania porządku i czystości w Osiedlu;
5) wnioskowanie do Rady Miasta i innych instytucji w sprawach związanych z warunkami życie w Osiedlu;
6) kreowanie inicjatyw lokalnych na terenie Osiedla;
7) współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie lub na rzecz Osiedla;
8) realizacja innych zadań przekazanych przez Radę Miasta.

 Data wprowadzenia: 2011-03-10 1025
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5933 razy

Wiadomość wprowadził: Sylwia Zabijak
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Jednostki pomocnicze:
URZĄD MIASTA ZIELONKA UL. LIPOWA 5, 05 - 220 ZIELONKA