Strona główna BIP » PORADNIK - KARTY SPRAW
Menu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNIK - KARTY SPRAW
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (instrukcja obsługi, podstawa prawna)
MIASTO
RADA MIASTA
BURMISTRZ MIASTA
URZĄD MIASTA
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE I OPINIE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIEJSKA RADA SENIORÓW
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZIELONKA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE
ZAMIERZENIA I PROGRAMY
REJESTRY I EWIDENCJE
LOBBING
INFORMACJA PUBLICZNA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNE OSOBY PRAWNE
SPÓŁKI GMINNE
ZARZĄD OSIEDLA POLIGON
JEDNOSTKI POMOCNICZE
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJI 2018 - 2023 - PONOWNE
EKOPORTAL - informacje o środowisku i jego ochronie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PETYCJE
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020 - 2023
Moja Sprawa w Internecie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
SP ZOZ-MOZ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - PONOWNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY 2005
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2016 - 2019
NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana SIWZ dotycząca formularza ofertowego
» zawiadomienie o unieważnieniu konkursu
» Informacja z otwarcia ofert
» Zarządzenie nr 74/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
» Zarządzenie nr 73/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
Ilość wiadomości z działu 'PORADNIK - KARTY SPRAW': 1
Ilość dokumentów w dziale 'PORADNIK - KARTY SPRAW': 0

 

WYŚWIETL WSZYSTKIE AKTUALNE KARTY SPRAW

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych - Burmistrz Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, NIP: 1251334816, um@zielonka.pl, www.zielonka.pl, www.bip.zielonka.pl, 22 761 39 00.

Inspektor ochrony danych - pytania i uwagi dotyczące przetwarzania Twoich danych możesz kierować na adres e mail: iod@zielonka.pl, lub pisemnie na adres administratora.

 
Cele i podstawy przetwarzania:
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu na podstawie odrębnych ustaw,
 • wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym, sprawowanie władzy publicznej,
 • wykonanie umowy,
 • wyrażona zgoda (np. w celu kontaktu, wysyłki newslettera),
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w każdym wypadku ściśle określonego).
Odbiorcy danych osobowych - Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń (np. ePUAP) oraz operatorom pocztowym,
 • instytucjom i odbiorcom upoważnionym z mocy prawa (np. stronom i uczestnikom postępowania, organom właściwym do załatwienia sprawy),
 • podmiotom, które wspierają nas w wykonywaniu zadań, i z którymi zawarta została umowa (np. CUW, OPS, firmy z działu IT).
Czasem dane osobowe mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (np. dane o umowach zawartych przez Miasto, oświadczenia majątkowe), która przewiduje ograniczenie ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Niektóre dane mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłączenie w przypadkach wskazanych w ustawach.

Źródło pochodzenia danych - większość danych pochodzi bezpośrednio od Ciebie, gdy wypełniasz wniosek, przesyłasz pismo lub podajesz je w bezpośredniej rozmowie. Niektóre dane zostały nam udostępnione przez inne organy publiczne, np. dane zawarte w aktach stanu cywilnego, księgach wieczystych.

Okres przechowywania danych zależy od tego na jakiej podstawie przetwarzane są dane - przechowywane są do czasu wycofania Twojej zgody, skutecznego wykonania prawa do sprzeciwu, do czasu załatwienia sprawy, wykonania umowy lub przez okres wymagany ustawowo.

Prawa osób, które dane dotyczą:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • prawo do usunięcia danych (gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W zależności od podstawy prawnej, wykonanie niektórych praw może być ograniczone!

Obowiązek podania danych - masz obowiązek podać swoje dane, jeśli wynika to z przepisów, bez tego nie będziemy mogli załatwić Twojej sprawy; gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, podajesz je dobrowolnie, ale jeśli tego nie zrobisz, nie wykonamy usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
W żadnym z procesów nie podejmujemy decyzji automatycznie, bez udziału człowieka, oraz nie tworzymy profili.
 

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz tutaj

 

 

1  Język migowy w Urzędzie Miasta Zielonka

 obrazek

2012-04-11 0935 Czytano:6629 razy » Przeczytaj artykuł
2  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.
Informacja ...
2017-02-20 1313 Czytano:1726 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
WYŚWIETL WSZYSTKIE AKTUALNE KARTY SPRAW
Biuro Obsługi Interesanta
Biuro Zasobu Mieszkaniowego
Wydział Finansowy
Gospodarka Komunalna i Planowanie Przestrzenne
Działalność gospodarcza
Sprawy obywatelskie
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy społeczne
Infrastruktura, Zamówienia Publiczne i Transport
Wydział Ochrony Środowiska
Ostat. 10 wiadomości:

» Język migowy w Urzędzie Miasta Zielonka
URZĄD MIASTA ZIELONKA UL. LIPOWA 5, 05 - 220 ZIELONKA