Strona główna BIP » ZAMIERZENIA I PROGRAMY
Menu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNIK - KARTY SPRAW
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (instrukcja obsługi, podstawa prawna)
MIASTO
RADA MIASTA
BURMISTRZ MIASTA
URZĄD MIASTA
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE I OPINIE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIEJSKA RADA SENIORÓW
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZIELONKA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE
ZAMIERZENIA I PROGRAMY
REJESTRY I EWIDENCJE
LOBBING
INFORMACJA PUBLICZNA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNE OSOBY PRAWNE
SPÓŁKI GMINNE
ZARZĄD OSIEDLA POLIGON
JEDNOSTKI POMOCNICZE
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJI 2018 - 2023 - PONOWNE
EKOPORTAL - informacje o środowisku i jego ochronie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PETYCJE
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020 - 2023
Moja Sprawa w Internecie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
SP ZOZ-MOZ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - PONOWNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY 2005
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2016 - 2019
NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana SIWZ dotycząca formularza ofertowego
» zawiadomienie o unieważnieniu konkursu
» Informacja z otwarcia ofert
» Zarządzenie nr 74/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
» Zarządzenie nr 73/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
Ilość wiadomości z działu 'ZAMIERZENIA I PROGRAMY': 0
Ilość dokumentów w dziale 'ZAMIERZENIA I PROGRAMY': 0
Dostępne kategorie
» Wieloletnie Programy Inwestycyjne
» Raport o Stanie Gminy Zielonka
» Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Zielonka
» Program Rewitalizacji Gminy Zielonka
» Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi
» Strategia Integracji i rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zielonka
» Program Ochrony Środowiska Gminy Zielonka
» Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Zielonka
» Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
» Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zielonka
» Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
» Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe
» Miejski Program Profilaktyki
» Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka
» Raport o stanie finansów Gminy Zielonka
» Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
» Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Raport o Stanie Gminy Zielonka
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Zielonka
Program Rewitalizacji Gminy Zielonka
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi
Strategia Integracji i rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zielonka
Program Ochrony Środowiska Gminy Zielonka
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Zielonka
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zielonka
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe
Miejski Program Profilaktyki
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka
Raport o stanie finansów Gminy Zielonka
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka
URZĄD MIASTA ZIELONKA UL. LIPOWA 5, 05 - 220 ZIELONKA