Strona główna BIP » BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
Menu:
PORADNIK - KARTY SPRAW
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (instrukcja obsługi, podstawa prawna)
MIASTO
RADA MIASTA
BURMISTRZ MIASTA
URZĄD MIASTA
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE I OPINIE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIEJSKA RADA SENIORÓW
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZIELONKA
KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE
ZAMIERZENIA I PROGRAMY
REJESTRY I EWIDENCJE
LOBBING
INFORMACJA PUBLICZNA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNE OSOBY PRAWNE
SPÓŁKI GMINNE
POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ
JEDNOSTKI POMOCNICZE
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
EKOPORTAL - informacje o środowisku i jego ochronie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PETYCJE
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA
NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023
Moja Sprawa w Internecie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
SP ZOZ-MOZ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - PONOWNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY 2005
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2016 - 2019
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu (Druk Nr 133)
» Projekt uchwały zmieniającej uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2019 - 2027 (Druk Nr 132)
» Wniosek Burmistrza Miasta Zielonka o zwołanie Sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
» ZAWIADOMIENIE o XIV SESJI RADY MIASTA ZIELONKA w dniu 16 grudnia 2019 r.
» Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie Nr 200/2019 z dnia 25.06.2019 r. znak; WA.ZUZ.2.421.78.2019.EB
Ilość wiadomości z działu 'BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE': 0
Ilość dokumentów w dziale 'BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE': 0
Dostępne kategorie
» Projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej
» Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
» Sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych i udzielonych ulg
» Uchwały budżetowe
» Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
» Uchwały podatkowe
» Sprawozdania z wykonania budżetu
» Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
» Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych którym udzielono ulg i odroczeń
» Sprawozdania o stanie należności
» Interpretacje
Dostępne archiwalne kategorie
» Dzierżawa gruntu
» Informacje o stanie mienia komunalnego
» Informacje o wykonaniu budżetu
» Sprzedaż nieruchomości
» Zadania zrealizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych i udzielonych ulg
Uchwały budżetowe
Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Uchwały podatkowe
Sprawozdania z wykonania budżetu
Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych którym udzielono ulg i odroczeń
Sprawozdania o stanie należności
Interpretacje
Podkat. Archiwalne:
Dzierżawa gruntu
Informacje o stanie mienia komunalnego
Informacje o wykonaniu budżetu
Sprzedaż nieruchomości
Zadania zrealizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu
URZĄD MIASTA ZIELONKA UL. LIPOWA 5, 05 - 220 ZIELONKA