Strona główna BIP » ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA
Menu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNIK - KARTY SPRAW
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (instrukcja obsługi, podstawa prawna)
MIASTO
RADA MIASTA
BURMISTRZ MIASTA
URZĄD MIASTA
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE I OPINIE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIEJSKA RADA SENIORÓW
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZIELONKA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE
ZAMIERZENIA I PROGRAMY
REJESTRY I EWIDENCJE
LOBBING
INFORMACJA PUBLICZNA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNE OSOBY PRAWNE
SPÓŁKI GMINNE
ZARZĄD OSIEDLA POLIGON
JEDNOSTKI POMOCNICZE
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJI 2018 - 2023 - PONOWNE
EKOPORTAL - informacje o środowisku i jego ochronie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PETYCJE
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020 - 2023
Moja Sprawa w Internecie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
SP ZOZ-MOZ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - PONOWNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY 2005
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2016 - 2019
NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana SIWZ dotycząca formularza ofertowego
» zawiadomienie o unieważnieniu konkursu
» Informacja z otwarcia ofert
» Zarządzenie nr 74/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
» Zarządzenie nr 73/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
Ilość wiadomości z działu 'ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA': 19
Ilość dokumentów w dziale 'ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA': 0
1  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Wyszyńskiego, ul. Poniatowskiego) w Zielonce
Treśc w załączeniu...
2020-03-09 1403 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
2  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinii dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Wyszyńskiego, ul. Poniatowskiego) w Zielonce
Treśc w załączeniu...
2020-03-09 1030 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
3  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydaniu Decyzji Nr 104/20 odmawiajacej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu selektywnego zbierania odpadów wymagajacego uzyskania pozwolenia na zbieranie odpadów, zlokalizowanego na dz. ew. nr 14 w Zielonce przy ul. Bankowej 43
Treść w załączeniu...
2020-03-03 0818 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
4  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o opiniach wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zbieraniu złomu na dz. ew. nr 48 obr. 5-10-01 przy ul. Krzywej 22
Treśc w załączeniu...
2020-02-25 1450 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
5  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Utworzeniu punktu zbierania odpadów na działkach nr 25, 26, 31, 33, 37, 40, 48, 80, 81 obręb 0020, 5-10-01 przy ul. Krzywej 22 w Zielonce
Treśc w załączeniu...
2020-02-24 0857 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
6  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinii dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Wyszyńskiego, ul. Poniatowskiego) w Zielonce
Treść w załączeniu...
2020-02-14 0927 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
7  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zbieraniu złomu na dz. ew. nr 48 obr. 5-10-01 przy ul. Krzywej 22
Treśc w załączeniu...
2020-01-27 1538 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
8  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Utworzeniu punktu zbierania odpadów na działkach nr 25, 26, 31, 33, 37, 40, 48, 80, 81 obręb 0020, 5-10-01 przy ul. Krzywej 22 w Zielonce
Treść w załączeniu...
2020-01-24 1348 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
9  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu selektywnego zbierania odpadów wymagajacego uzyskania pozwolenia na zbieranie odpadów, zlokalizowanego na dz. ew. nr 14 w Zielonce przy ul. Bankowej 43
Treśc w załączeniu...
2020-01-22 1101 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
10  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Realizacji punktu selektywnego zbierania odpadów, wymagającego uzyskania pozwolenia na zbieranie odpadów, zlokalizowanego na dz. ew. nr 14 obr. 5-20-11 w Zielonce przy ul. Bankowej 43
Treśc w załączeniu...
2020-01-21 0833 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
11  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie bazy paliw OLPC Sp. z o.o. S-K.A. zlokalizowanej w Zielonce przy ul. Podleśnej 7A.
Treśc w załączeniu...
2020-01-21 0824 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
12  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nowego terminu wydania opinii dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Wyszyńskiego, ul. Poniatowskiego) w Zielonce
Treśc w załączeniu...
2020-01-16 1500 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
13  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie bazy paliw OLPC Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Podleśnej 7A w Zielonce
Treść w załączeniu...
2020-01-09 1536 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
14  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Wyszyńskiego, ul. Poniatowskiego) w Zielonce
Treść w załączeniu...
2020-01-08 1547 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
15  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Wyszyńskiego, ul. Poniatowskiego) w Zielonce
Treść w załączeniu...
2020-01-08 1542 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
16  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydaniu postanowienia w związku z otrzymanym wnioskiem Urzędu Gminy Nieporęt o wydanie opinii dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634
Treść w załączeniu...
2019-12-31 0913 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
17  Obwieszczenie Wójta Gminy Nieporęt w sprawie postanowienia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie w załączniku...
2019-12-23 0908 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zawiadomienie Burmistrza Miasta Zielonka o możliwości zapoznania się stron z zebranym materiałem dowodowym w sprawie WOŚ.6220.5.2018, dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie pojemności magazynowej wraz z infrastrukturą na terenie istniejącej bazy paliw OLPC sp. z o.o.S-ka K-A zlokalizowanej w Zielonce przy ul. Podleśnej 7A
Treść w załączeniu...
2019-11-29 1340 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
19  Obwieszczenie Wójta Gminy Nieporęt o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634
Treśc w załączeniu...
2019-11-29 0940 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Wyszyńskiego, ul. Poniatowskiego) w Zielonce
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinii dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Wyszyńskiego, ul. Poniatowskiego) w Zielonce
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydaniu Decyzji Nr 104/20 odmawiajacej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu selektywnego zbierania odpadów wymagajacego uzyskania pozwolenia na zbieranie odpadów, zlokalizowanego na dz. ew. nr 14 w Zielonce przy ul. Bankowej 43
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o opiniach wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zbieraniu złomu na dz. ew. nr 48 obr. 5-10-01 przy ul. Krzywej 22
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Utworzeniu punktu zbierania odpadów na działkach nr 25, 26, 31, 33, 37, 40, 48, 80, 81 obręb 0020, 5-10-01 przy ul. Krzywej 22 w Zielonce
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinii dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Wyszyńskiego, ul. Poniatowskiego) w Zielonce
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zbieraniu złomu na dz. ew. nr 48 obr. 5-10-01 przy ul. Krzywej 22
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Utworzeniu punktu zbierania odpadów na działkach nr 25, 26, 31, 33, 37, 40, 48, 80, 81 obręb 0020, 5-10-01 przy ul. Krzywej 22 w Zielonce
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu selektywnego zbierania odpadów wymagajacego uzyskania pozwolenia na zbieranie odpadów, zlokalizowanego na dz. ew. nr 14 w Zielonce przy ul. Bankowej 43
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Realizacji punktu selektywnego zbierania odpadów, wymagającego uzyskania pozwolenia na zbieranie odpadów, zlokalizowanego na dz. ew. nr 14 obr. 5-20-11 w Zielonce przy ul. Bankowej 43
URZĄD MIASTA ZIELONKA UL. LIPOWA 5, 05 - 220 ZIELONKA